Klasser / reglemente


4 eller 8 hela varv inkl saxbacken och tjärnen. Start och mål mitt på stadion vid speakerbåset. Loppet öppet hela dagen. Jämför din tid med andra via stravasegment.