Kautokeino MK arrangerar Norskt Mästerskap i Watercross.
Desinfiering av maskin: 200 NOK gäller alla maskiner.
Englisch scroll down.

Dragracing
Fredag
16 Augusti.  Anmälningsavgift: 400 NOK.
Open: Fri trimning och fri konstruktion.
600cc: Fri trimning och fri konstruktion. Max 600 cc
850cc Stock: Fjädring och matta får bytas och byggas om för Watercross. Dyna, ruta, mätare och lysen får monteras bort i övrigt skall skotern vara original.
Prispengar och Pokaler delas ut i alla klasser.

Norwegian Watercross Championship 2019
Lördag
17 Augusti. Anmälningsavgift: 650 NOK.
Open: Fri trimning och fri konstruktion.
1:a pris Norwegian Watercross Champion.
1 st ny Polaris Sportsman Forester ATV (82000 NOK levererad av Kautomotor AS). + Gavekort från FXR på 5000 NOK. (Gavekort från Destination 71 Polaris Nordkap)
2:a plats. 2000 NOK + Gavekort på 2000 från FXR
3:e plats. 1000 NOK + Gavekort på 1000 kr från FXR
4:e plats. 500 NOK 
Samt Pokaler.

600cc: Fri trimning och konstruktion. Max 600 cc.
1:a pris 2000 NOK.
2:a Pris 1000 NOK.
3:e pris 500 NOK.
Samt Pokaler

Rookie: Fri trimning och fri konstruktion.
Pokaler delas ut på prisutdelningen.

Söndag 18 Augusti:
Last man Standing. Anmälningsavgift 400 NOK

Där man endast får ha 4 liter bensin i tanken. Vid start. Max 30 förare på startlinjen.
1:a pris 5000 NOK. Samt pokaler

Tävlingen körs på älven mitt i Kautokeino. Depå på båda sidor om bron över älven. Upline under bron.

Våfflor, hamburgare kaffe, dryck finns att köpa i Kautokeino MK försäljningstält på området under tävlingarna.

 

Englisch version:

Desinfiering for all sleds: 200 NOK

Dragracing 
Fridag 
16 August. Entryfee: 400 NOK.
Open: Free engine and free construction.
600cc: Free engine and free construction. Max 600 cc
850cc Stock: Suspention and track is allowed to rebuild and change, to fit Watercross. Seat, Windscreen, instruments and lights is allowed to remowe. Everting else has to be stock. Price money and cups will be given on the priceseremoni. In all classes.

 

Norwegian Watercross Championship 2019
Saturday 
17 August. Entryfee: 650 NOK. 
Open: Free engine and free construction.
1:a price Norwegian Watercross Champion.
One brand new Polaris ATV. + Giftcard from FXR on 5000 NOK. (Giftcard from Destination 71 Polaris Nordkap)
2:e place. 2000 NOK + Giftcard for 2000 NOK from FXR
3:e place. 1000 NOK + Giftcard for 1000 NOK from FXR
4:e place. 500 NOK 
There will also be cups.

600cc: Free engine and construction. Max 600 cc. 
1:a price 2000 NOK. 
2:e price 1000 NOK. 
3:e price 650 NOK. 
There will also be cups.

Rookie: Fri trimning och fri konstruktion
Cups to the riders in the finale.

Söndag 18 August:
Last man Standing. Entry fee 400 NOK
There will only be allowed whit 4 liters of gasoline in the snowmobile, when you start. Maximum 30 riders on the startingline.
Last man standing is the winner. 
1:a price 5000 NOK.

The race will be held on the Kautokeino river in the middle of the village.
Parking and pit will be at both sides of the brigde. Upline will be under the bridge.

Waffels, hamburger, coffee and beverage will be sold in the tent on the area. Kautokeino MK will be your host.