Licens / försäkring


  • 1.3 LICENS

För deltagande i BackCupen krävs förarlicens utfärdad av SMA (Svenska Motorsport Alliansen)
Helårs licens kostar 700 SEK Gör test och registrera dig för licens på denna länk.
http://smalic.se/forarlic/forarlicensmctest.html
Engångslicens kostar 250 SEK. Använd ett betalkort, ex,vis VISA och betala licensen här:
http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registratio…/add/15