Barnrace


Tävlingsinfo
Datum 2018-04-14
Tävlingsform BackCupen Snöskoter Backe
Anmälda 14 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan / Avanmälan
Arrangör
Arrangör Race Of Snow MK
Kontaktperson Leif Viklund (noll, sju, noll-3236646)
Förbund SMA
Avgifter
Startavgift 250
Engångslicens 250