Klasser / reglemente


RACE OF SNOW MK

Reglemente Snöskoter BackCupen 2019

 

1 GENERELLT

 • 1.1 BackCupen

BackCupen är en internationellt öppen serie i snöskoter Backe. BackCupen genomförs med kvaltävlingar och en är säsongsfinalen. Där bästa resultat från tre tävlingar utgör totalresultatet.

 • 1.2 ARRANGÖR

BackCupen arrangeras av klubbar, företag och organisationer som främjar snöskotersporten.

 • 1.3 LICENS

För deltagande i BackCupen krävs förarlicens utfärdad av SMA (Svenska Motorsport Alliansen)
Helårs licens kostar 700 SEK Gör test och registrera dig för licens på denna länk.
http://smalic.se/forarlic/forarlicensmctest.html
Engångslicens kostar 250 SEK. Använd ett betalkort, ex,vis VISA och betala licensen här:
http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registratio…/add/15

Helårslicens för ungdomar upp till 17 år: 400 kr / år

 • 1.4 STARTNUMMER och ANMÄLAN

Startnummer väljer man vid anmälan.
Anmälan sker på www.raceinfo.se.
Anmälningsavgiften i kvaltävlingarna. 300 SEK / klass
Anmälningsavgiften betalas vid anmälan på tävlingsdagen med uppvisande av gällande SMA licens. Köp licensen i lugn o ro hemma vid datorn. Eller på väg till tävlingen via nätet.

  

 1.5 KLASSER.

 • 1.5.1 STOCK

Maskinen skall vara standard ur kartong, ingen kubikbegränsning.
Skidor, styre, dyna, kåpor, matta, dämpare, variatorer och utväxling får bytas / justeras.
Allt annat ska anses som otillåtet. Dubb är ej tillåtet. Överladdning / turbo är ej tillåtet.

 • 1.5.2 RACER

Fri trimning och konstruktion. Överladdning, lustgas och Dubb är inte tillåtet.

 • 1.5.3 UNLIMITED

Fri kubik, trimning och konstruktion. Blyfritt bränsle. Dubb är inte tillåtet.

 • 1.5.4 Millenium

Årsmodell senast 2002. Maskin måste vara en ”Sittmaskin” med dyna monterad på chassi inte upphöjd så man kan räta ut knäna. Fri trimning, fri konstruktion. Överladdning, lustgas samt Dubb är inte tillåtet.

 • 1.5.5 Dam

Lika som racer klassen.

 • 1.5.6 GubbKlassen

+40 år.
Lika som Unlimited klassen.

 • 1.5.7 Barn 120cc och 200cc

120 cc Standard maskin med orörd motor max 120 cc
200 cc
Fri trimning. Max 200 cc. Maskinerna ska följa våra säkerhets punkter i detta reglemente.

Barnklasserna 120 och 200 kommer att genomföras i pausen mellan kval och finaler, med finaler i samband med seniorklasserna.

 • 1.5.8 Ungdom upp till 17 år. Fläkt
  Fläktklassen. Maskinen skall vara i original utförande. Med fläktkyld motor.

OBS. Starttillstånd krävs för samtliga förare i fläktklassen.
Starttillstånd kan erhållas genom att någon från Arrangören ROS MK eller av arrangören utsedd person godkänner förarens kunskap att hantera maskinen under tävling.

Priser i form av medalj kommer att delas ut i 120cc och 200cc.
Vi tror inte att ett barn under 12 år är en fullvärdig förare på en 550 cc fullblodsracer maskin.
Till motsatsen är bevisad inför arrangören eller av denne utsedd person.

 2. TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

 • 2.1 BANA

Bana kan ha både höger och vänsterkurvor. Banlängd max 700 m. Minst 8 meter bred.
Bana bör läggas så att publiken ser hela bansträckningen.
Banan kan innehålla hopp, MEN hopp får inte byggas i banan. Man skall följa backens naturliga struktur.
Banan skall markeras väl. Så att det inte råder några tvivel om var kurvors innerspår är. Använd gärna band 10 meter före kurvan, på innerspår.

 • 2.2 ANTAL STARTANDE.

MAX Fyra (4) startande i varje heat.

 • 2.3 ANTAL KVALOMGÅNGAR I VARJE TÄVLING.

Tre (3) Kvalomgångar

 • 2.4 POÄNG.

Arrangören använder samma resultat program i samtliga tävlingar. Poäng samlas i kvalheat samt totalplacering i tävlingen. Dessa poäng används för totalsegern i BackCupen. Där endast tre tävlingar får räknas.

 • 2.5 FINALER.

Varje tävling skall avslutas med C-, B- och A-final. Vinnaren i C-final går till B-final och vinnaren går till A-final. Topp tre efter kvalen går direkt till A-final. 4,5,6 plats går till B-Final 7,8,9,10 plats går till C-final.

 • 2.6 SÄRSKILJNING.

Först är det kvalpoängen, Sen bästa placering, Sen sista heat. Om det fortfarande är jämt efter det så lottas det. Programmet vi använder särskiljer och lottar automatiskt. Är flera förare på samma poäng så lottar programmet in förarna i respektive final utan att vi kan påverka det i sekretariatet.
Särkörning tillämpas ENDAST om placeringen gäller C-final eller inte. Särkörning tillämpas INTE för placering i B-Final eller A-final.
Särskiljning för totalsegern i BackCupen räknar man bästa placering och cup poäng från tre deltävlingar.
Är det lika så är det bäst placering i säsongsfinalen. Har ingen av förarna kört säsongsfinalen. Så är det deltävling 5 som är avgörande och så vidare ner till deltävling 2
INTE förarens sista och näst sista tävling.

 • 2.7 DEPÅOMRÅDE

Maskindepå område skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meters yta. 
Depån bör vara öppen för publik under paus. 
Varje förare får entré till 2 stycken mekaniker som gäller för fri passage till maskindepå.

 • 2.8 UPLINE

Upline skall vara placerad i absolut närhet av depåområdet. Heat tavla visar vilket heat som ska köra in i upline. Det är förbjudet att värma maskin med roterande matta i Upline.
§ 2.9 WarmUp Zon
Då man kör ut från Upline skall man åka till WarmUp zon som är i direkt anslutning till startplattan. I WarmUp zon värmer man maskinen med pallbock.
Se till att pallbocken ställs undan då du åker in på startlinjen.
Man åker upp på startlinjen i den ordning man blir placerad i upline.
Man väljer spår själv på startlinjen.

 • 2.10 STARTOMRÅDE

Startområde skall ha snöbädd. Startområdets bredd skall vara 8-16 meter.
Detta skall vara VÄL avspärrat för publik. 
Förare väljer startspår i den ordning man stod i Upline. WarmUp skall inte ske inom startområdet.

 • 2.11 STARTANORDNING

Lampa eller flaggstart skall användas.

 • 2.12 TJUVSTART

Vid tjuvstart gäller omstart.
Förare som tilldöms tjuvstarten skall starta med maskinen avstängd. Ståendes bakom maskinen med nödstoppen i handen.
När starten åter går får föraren starta maskinen och delta i heatet.

 • 2.13 BESIKTNING

Besiktning av maskinen skall alltid genomföras innan tävling. Där man kontrollerar säkerhetsdetaljer. Som Variatorskydd, Nödstopp, Broms, Hål i buk/huv.
Besiktning av personlig utrustning som ryggskydd, hjälm, skor och anpassad klädsel, SAMT nödstopp lina och baklyse skall göras i upline inför varje heat.
LJUDMÄTNING kan förekomma på 1/3 av startfältet.
114dB är max ljudnivå vid full gas på pallbock.

 • 2.14 SJUKVÅRD

Akut sjuksköterska med god erfarenhet från ambulans eller akutmottagning ska finnas på området. Sjukvårdsväska, bår och räddningspulka ska finnas.

 • 2.15 KING OF THE HILL

Vid varje deltävling kommer en King of the Hill final att genomföras.
Där samtliga vinnare i seniorklasserna deltar.
Vinnaren får givetvis ett speciellt pris. You might even get a t-shirt.

 • 2.16 SPORTSLIGT UPPTRÄDANDE

Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna.
Bestraffning: Uteslutning ur heat. 0 poäng. 
Vid grov förseelse. Uteslutning ur tävling och startförbud i BackCupen resten av säsongen.
Detta beslut fattas av tävlingsledningen.
Förbjudet med gester eller uttalanden som kan anses vara olämpligt/osportsligt uppträdande.
Bestraffning: Uteslutning ur tävling och vid allvarliga tillfällen. Startförbud i BackCupen

 

3. PERSONLIG UTRUSTNING

 • 3.1 RYGGSKYDD OCH BRÖSTSKYDD

Ryggskydd och bröstskydd SKALL användas och ska vara godkänd med CE märkning.

 • 3.2 SKOR

Skall vara av kraftigare typ. Motorcross stövel, snowboard sko eller liknande.

 • 3.3 HJÄLM

Skall vara CE godkänd och med hakskydd. Foliering är tillåtet.

 • 3.4 GOOGLES

Skyddsglasögon skall användas under tävling.

 • 3.5 KLÄDER

Kläder som skyddar mot kyla och är anpassad för skoterkörning skall användas

 

4. SÄKERHET

 • 4.1 BRANDSLÄCKARE

Brandsläckare skall finnas i varje racebuss som står i depån.
Skall även finnas i mitten av depån och vid starten.

 • 4.2 PALLBOCK

ALL körning med roterande matta, skall ske på pallbock i Depå och i WarmUp zon.
Dra ur mattan, där man lyfter maskinen och håller upp den för hand.
SKALL medföra uteslutning ur tävlingen. Då detta medför mycket stor risk att byxben och skor fastnar i roterande matta. Samt att om mattan går av. Så kan mattan kapar benen på personen som håller upp skotern. MED MYCKET trasiga ben som följd och många månaders sjukskrivning.

 

5 MASKIN SÄKERHETS UTRUSTNING.

 • 5.1 BAKLYSE

Baklyse skall fungera.

 • 5.2 BROMS

Effektiv färdbroms skall finnas.

 • 5.3 VARIATORSKYDD

Variatorskydd skall finnas och vara tillfredställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredställande.

 • 5.4 HÅL OCH KANTER I BUK/HUV

Vassa kanter och större hål skall skyddas eller täckas för att undvika skärskador på förare. 
Hål i färdriktningen som är så stora att man kan få in en hand skall täckas med material av samma hållfasthet som materialet runt hålet.

 • 5.5 STÄNKSKYDD

Stänkskydd skall användas på maskinen. Original stänkskydd får användas.

 • 5.6 PALLBOCK

En pallbock skall Alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida. En hand på bromsen skall alltid finnas. Nödstoppen skall vara kopplad.

 • 5.7 NÖDSTOPP
  En fungerande nödstopp skall vara monterad på maskinen. Lina till nödstoppen skall fästas på ett betryggande sätt i föraren då maskinen är igång.

 

6 MILJÖARBETE

 • 6.1 ORDNING I DEPÅ

Samtliga förare SKALL hålla god ordning i depå tält och runt omkring.

 • 6.2 MILJÖMATTA

Miljömatta skall alltid användas under maskin i maskindepån. Skall vara absorberande.

 • 6.3 SOPKÄRL

Sopkärl skall finnas utställda i depå.

 

7 POÄNGBERÄKNING

 • 7.1 Heatpoäng

Heatpoäng räknas enligt följande: 6,4,3,2,1 (vi kan lägga in ytterligare en förare i speciella fall)

 • 7.2 Cuppoäng

Beräknas enligt följande: 50,44,40,36,32,28,24,20,16,12,8,4
Dom 12 bästa i varje deltävling får cuppoäng

 • 7.3 BackCupen MÄSTARE 2020

BackCupen Mästare 2020 är den som har mest poäng med de 3 bästa resultaten.