Klasser / reglemente


Reglemente och klasser Burkarcupen 2.20

Reglemente Burkarcupen 2020

I samtliga klasser är avvikelser i färgschema och dekaler från original tillåtet.
I samtliga klasser skall var och en som enskild individ ha som högsta prioritering att deltagande sker för att det är roligt och säkerhet sätts alltid i första rummet.
I samtliga klasser bör maskiners utseende eftersträva ”Året var 1985 respektive 1995”.
I samtliga klasser gäller 32mm kamhöjd mätt från centrum på mattans tjocklek, vilket är branschstandard.

I samtliga klasser är överladdning förbjudet.

1.1 Klasser:

Enstånk
Motor: Vevhus skall vara från snöskoter före 1985. Cylindrar och topp är valfritt att byta/modifiera inom årtalsbegränsning, även crosscylindrar tillåtet. Fri trimning. 
Fri kubik, förgasare fritt, pipa fritt.Fri cc.
Chassie: Valfri bladfjädrad modell fram till 1985. Om modellen finns av nyare årsmodell och är identisk med -85 så är det också godkänt.

Bladfjädrat eller gummibandstyp tillåtet. Stötdämpare skall vara av originaltyp. Justerbara/isärtagbara stötdämpare är ej tillåtna. Originalboggie får byggas om för att anpassas till modernare mattor. Boggie får flyttas i chassiet om original fjädringsväg behålles.

Tillåtet att använda valfritt chassie som förekommit i produktion före -85 och så länge modellen tillverkats utan att förändras.

Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor.

Fri uppdatering av styre.

Fri uppdatering av dyna men den får ej vara nyare än årsmodell 1999.

Skidor: Valfria stål/alu/plastskidor. Plastbelag får användas.

Boggie: får bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna.

Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Om längre boggie inom årtalsbegränsningen -85 används är de tillåtet under
förutsättning att chassit förlängs motsvarande.
Egna boggieförlängningar tillåts vid byte från udda längds mattor till närmast uppåt/neråt. Tex 295 till 307.

Dubb endast tillåtet vid Oval och Dragrace.

Transmission är tillåtet att använda från nyare maskiner i de modifierade klasserna.
Fri uppdatering av drivhjul-

Tändning är fritt att byta till eftermarknadsprodukter.
 

Ungdom -85 1 cyl F/A F/C
12-14år (10år med särskilda villkor) Deltagare får tävla från de år (säsong) man fyller 12år t.o.m de år (säsong) man fyller 14år. Målsman eller annan myndig person är ett krav vid anmälan på varje tävling. Tävlingar före årsskiftet får tillräknas tävlingssäsongens år så samtliga deltagare kan köra hela säsongen. De år (säsong) man fyller 15 år får man inte längre delta i ungdomsklassen utan skall välja lilla standard.


Skall till exteriören efterlikna originalmodellen.

Förgasare: Endast Mikuni VM förgasare tillåtet i standardklasser vid modifiering från original. UFO brickor eller annan påverkan för att optimera flöden är inte tillåtet. Powerjet är inte tillåtet om inte modellen har det standard.

Packningar skall vara av standardmodell eller eftermarknadsprodukt för avsedd modell. I komprimerat läge skall dessa ej vara tunnare än 0.7mm

Dynor, huv och tank skall efterlikna veteranmodell om inte originalmodell används. Fri uppdatering av styren. Styrhooks tillåtet. Neutrala styrskydd tillåtet. Endast 22 mm styren såvida man inte använder ett original styre av grövre kvalité. Styrhöjare tillåtet.
Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Variatorer: Motorvariator fritt. Sekundärvariator får ej förändras eller bytas ut till annan modell än original.

Boggie: Original boggie får förändras/flyttas för att passa närmast tillgängliga mattlängd. Tex 295 till 307. Fjädringsväg eller funktion får inte förändras.

Skidor: Valfri standard stålskida får användas men får inte modifieras. Styrstål får modifieras för att passa skida. Spårvidd får inte ökas.
Plastbelag får användas.

Förstärkningar av boggie, chassie, skidor eller frambalk får göras.

Lättare modifiering tillåten tex att räta ut ett styre, byta till annat likvärdigt styre eller dyna med original profil.

Inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Motor, dvs, cylindrar, block och toppar, får ej bearbetas, ex, så att portar ändrar vinklar eller förändras. Kolvar får ej bearbetas. Borrning tillåtet till största överdimension tillgänglig för motormodell. Motor skall vara av originalmodell för chassiet.

Dubbelpipor är inte tillåtet i standardklasserna.

Bromsar är fritt att modifiera och konvertera.

Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare. Inga ”Racermaskiner” i standardklasserna.

Original transmission måste användas.
Utväxlingsförhållanden får ändras. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

 

 

 

 


 

Dam Standard 400cc -85
Från de år (säsong) man fyller 15år
Samtliga veteranskotrar i standardklasserna skall till exteriören efterlikna originalmodellen.
Förgasare: FC/FA. MAX 34mm förgasare vid byte från spjäll till Mikuni VM.

Endast Mikuni VM förgasare tillåtet i standardklasser vid modifiering från original. UFO brickor eller annan påverkan för att optimera flöden är inte tillåtet. Powerjet är inte tillåtet om inte modellen har det standard.

Packningar skall vara av standardmodell eller eftermarknadsprodukt för avsedd modell. I komprimerat läge skall dessa ej vara tunnare än 0.7mm

Dynor, huv och tank skall efterlikna veteranmodell om inte originalmodell används. Fri uppdatering av styren. Styrhooks tillåtet. Neutrala styrskydd tillåtet. Endast 22 mm styren såvida man inte använder ett original styre av grövre kvalité. Styrhöjare tillåtet.
Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Variatorer: Motorvariator fritt. Sekundärvariator får ej förändras eller bytas ut till annan modell än original.

Boggie: Original boggie får förändras/flyttas för att passa närmast tillgängliga mattlängd. Tex 295 till 307. Fjädringsväg eller funktion får inte förändras.

Skidor: Valfri standard stålskida får användas men får inte modifieras. Styrstål får modifieras för att passa skida. Spårvidd får inte ökas.
Plastbelag får användas.

Förstärkningar av boggie, chassie, skidor eller frambalk får göras.

Lättare modifiering tillåten tex att räta ut ett styre, byta till annat likvärdigt styre eller dyna med original profil.

Inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Motor, dvs, cylindrar, block och toppar, får ej bearbetas, ex,  får ej bearbetas så att portar ändrar vinklar eller förändras. Kolvar får ej bearbetas. Borrning tillåtet till största överdimension tillgänglig för motormodell. Motor skall vara av originalmodell för chassiet.

Dubbelpipor är inte tillåtet i standardklasserna.

Bromsar är fritt att modifiera och konvertera.

Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare. Inga ”Racermaskiner” i standardklasserna.

Original transmission måste användas.
Utväxlingsförhållanden får ändras. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

 

Lilla Standard 400cc -85
Från de år (säsong) man fyller 15 år

Samtliga veteranskotrar i standardklasserna skall till exteriören efterlikna originalmodellen.
Förgasare: FC/FA, MAX 34mm förgasare vid byte från spjäll till Mikuni VM.

Endast Mikuni VM förgasare tillåtet i standardklasser vid modifiering från original. UFO brickor eller annan påverkan för att optimera flöden är inte tillåtet. Powerjet är inte tillåtet om inte modellen har det standard.

Packningar skall vara av standardmodell eller eftermarknadsprodukt för avsedd modell. I komprimerat läge skall dessa ej vara tunnare än 0.7mm

Dynor, huv och tank skall efterlikna veteranmodell om inte originalmodell används. Fri uppdatering av styren. Styrhooks tillåtet. Neutrala styrskydd tillåtet. Endast 22 mm styren såvida man inte använder ett original styre av grövre kvalité. Styrhöjare tillåtet.
Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Variatorer: Motorvariator fritt. Sekundärvariator får ej förändras eller bytas ut till annan modell än original.

Boggie: Original boggie får förändras/flyttas för att passa närmast tillgängliga mattlängd. Tex 295 till 307. Fjädringsväg eller funktion får inte förändras.

Skidor: Valfri standard stålskida får användas men får inte modifieras. Styrstål får modifieras för att passa skida. Spårvidd får inte ökas.
Plastbelag får användas.

Förstärkningar av boggie, chassie, skidor eller frambalk får göras.

Lättare modifiering tillåten tex att räta ut ett styre, byta till annat likvärdigt styre eller dyna med original profil.

Inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Motor, dvs, cylindrar, block och toppar, får ej bearbetas, ex,  får ej bearbetas så att portar ändrar vinklar eller förändras. Kolvar får ej bearbetas. Borrning tillåtet till största överdimension tillgänglig för motormodell. Motor skall vara av originalmodell för chassiet.

Dubbelpipor är inte tillåtet i standardklasserna.

Bromsar är fritt att modifiera och konvertera.

Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare. Inga ”Racermaskiner” i standardklasserna.

Original transmission måste användas.
Utväxlingsförhållanden får ändras. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

 

Stora Standard 500cc -85 FC/FA
Från 16 år

Samtliga veteranskotrar i standardklasserna skall till exteriören efterlikna originalmodellen.

Förgasare: MAX 38mm förgasare vid byte från spjäll till Mikuni VM.
Endast Mikuni VM förgasare tillåtet i standardklasser vid modifiering från original. UFO brickor eller annan påverkan för att optimera flöden är inte tillåtet. Powerjet är inte tillåtet om inte modellen har det standard.

Packningar skall vara av standardmodell eller eftermarknadsprodukt för avsedd modell. I komprimerat läge skall dessa ej vara tunnare än 0.7mm

Dynor, huv och tank skall efterlikna veteranmodell om inte originalmodell används. Fri uppdatering av styren. Styrhooks tillåtet. Neutrala styrskydd tillåtet. Endast 22 mm styren såvida man inte använder ett original styre av grövre kvalité. Styrhöjare tillåtet.
Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Variatorer: Motorvariator fritt. Sekundärvariator får ej förändras eller bytas ut till annan modell än original.

Boggie: Original boggie får förändras/flyttas för att passa närmast tillgängliga mattlängd. Tex 295 till 307. Fjädringsväg eller funktion får inte förändras.

Skidor: Valfri standard stålskida får användas men får inte modifieras. Styrstål får modifieras för att passa skida. Spårvidd får inte ökas.
Plastbelag får användas.

Förstärkningar av boggie, chassie, skidor eller frambalk får göras.

Lättare modifiering tillåten tex att räta ut ett styre, byta till annat likvärdigt styre eller dyna med original profil.

Inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Motor, dvs, cylindrar, block och toppar, får ej bearbetas, ex, får ej bearbetas så att portar ändrar vinklar eller förändras. Kolvar får ej bearbetas. Borrning tillåtet till största överdimension tillgänglig för motormodell. Motor skall vara av originalmodell för chassiet.

Dubbelpipor är inte tillåtet i standardklasserna.

Bromsar är fritt att modifiera och konvertera.

Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare. Inga ”Racermaskiner” i standardklasserna.

Original transmission måste användas.
Utväxlingsförhållanden får ändras. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

 

Lilla Racer -85
Max 600cc serietillverkade F/A F/C motorer LC Max 400cc i sitt ursprungsutförande (det vill säga att cylindrar, vevhus & toppar skall tillhöra samma motorserie).
Fri trimning. Bladfjädrat.

Tillåtet att använda valfritt chassie som förekommit i produktion före -85 och så länge modellen tillverkats utan att förändras.

Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor.

Fri uppdatering av styre.

Fri uppdatering av dyna men den får ej vara nyare än årsmodell 1999.

Skidor: Valfria stål/alu/plastskidor. Plastbelag får användas.

Boggie: får bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna.

Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Om längre boggie inom årtalsbegränsningen -85 används är de tillåtet under
förutsättning att chassit förlängs motsvarande.
Egna boggieförlängningar tillåts vid byte från udda längds mattor till närmast uppåt/neråt. Tex 295 till 307.

Dubb endast tillåtet vid Oval och Dragrace.

Transmission är tillåtet att använda från nyare maskiner i de modifierade klasserna.

Tändning är fritt att byta till eftermarknadsprodukter. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

 


 

Stora Racer -85
Fri cc, LC/FA/FC, Framvagn tillåten. Fri trimning. Omfodring tillåten, Förändring av slaglängd tillåten. Samtliga delar i vevhuset så som vevhus, vevaxel & vevstake skall matcha årtalsbegränsningarna med tillåtet att använda delar från senare årsmodeller som passar utan förändring i sin originalkonstruktion.

Block,Cylindrar/Toppar får användas av nyare modell om dem började tillverkats i serieproduktion före 1985. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet.

Tillåtet att använda valfritt chassie som förekommit i produktion före -85 och så länge modellen tillverkats utan att förändras.

Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor.

Fri uppdatering av styre.

Fri uppdatering av dyna men den får ej vara nyare än årsmodell 1999.

Skidor: Valfria stål/alu/plastskidor. Plastbelag får användas.

Boggie: får bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna.

Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Om längre boggie inom årtalsbegränsningen -85 används är de tillåtet under
förutsättning att chassit förlängs motsvarande.
Egna boggieförlängningar tillåts vid byte från udda längds mattor till närmast uppåt/neråt. Tex 295 till 307.

Dubb endast tillåtet vid Oval och Dragrace.

Transmission är tillåtet att använda från nyare maskiner i de modifierade klasserna.
Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

Tändning är fritt att byta till eftermarknadsprodukter.

Vid Crosstävlingar körs klasserna enligt bladfjädring/framvagn.

Lilla Racer: Samtliga Racermaskiner med bladfjädring.
Stora Racer: Samtliga Racermaskiner med framvagn.

Vid Dragrace/Backe/Snöoval körs klasserna enligt motoruppdelning

Lilla Racer: L/C Max 400cc, Serietillverkade F/A F/C MAX 600cc motorer i sitt ursprungsutförande (det vill säga att cylindrar, vevhus & toppar skall tillhöra samma motorserie).

Stora Racer: LC 401cc och uppåt FA/FC 601cc och uppåt. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet.

I varje enskild tävling utgår lika många cuppoäng i både Lilla & Stora Racer men man tävlar ändå om samma totalresultat/poäng. Segrarna får tex 50p var i både Lilla & Stora Racer så efter första tävlingen kommer 2 förare ha lika många totalpoäng i Racer.


 

Classic 500 F/A -95
Från 40 års åldersgräns

Skall vara en originalklass där det är enkelt att komma med familjeskotern eller prova på klass. Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare. Inga ”Racermaskiner” .

Förgasare: Original
UFO brickor eller annan påverkan för att optimera flöden är inte tillåtet. Powerjet är inte tillåtet om inte modellen har det standard.

Motorn skall vara av fläkt/fartvindkyld modell. Ingen trimning tillåten, cylindrar, block och toppar, får ej bearbetas. Exempel är ej tillåtet att ändra på portar, vinklar eller förändras på något sätt. Kolvar får ej bearbetas. Borrning tillåtet till största överdimension tillgänglig för motormodell. Motor skall vara av originalmodell för chassiet.

Dubbelpipor är inte tillåtet.

Packningar skall vara av standardmodell eller eftermarknadsprodukt för avsedd modell. I komprimerat läge skall dessa ej vara tunnare än 0.7mm

Dynor, huv och tank skall vara original. Fri uppdatering av styren. Styrhooks tillåtet. Neutrala styrskydd tillåtet. Endast 22 mm styren såvida man inte använder ett original styre av grövre kvalité. Styrhöjare tillåtet.
Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Variatorer: Motorvariator fritt. Sekundärvariator får ej förändras eller bytas ut till annan modell än original.

Boggie: Original boggie skall vara original förändras/flyttas för att passa närmast tillgängliga mattlängd, ex 320 till 325.
Fjädringsväg eller funktion får inte förändras.

Skidor: Valfri standard stålskida av får användas men får inte modifieras.
Styrstål får modifieras för att passa skida. Spårvidd får inte ökas.
Plastbelag får användas.

Förstärkningar av boggie, chassie, skidor eller frambalk får göras.

Lättare modifiering tillåten tex att räta ut ett styre, byta till annat likvärdigt styre eller dyna med original profil.

Bromsar är fritt att modifiera och konvertera.

Original transmission måste användas.
Utväxlingsförhållanden får ändras. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.


 

Classic 600 -1995
MAX 600cc.
16 år åldersgräns. ’
Skotern skall efterlikna originalmodell men fri uppdatering av styre. 
Dyna och tank ska vara original
Tillåtet med största överdim för originalkolv för skotermärket och motor. Årsmodell enligt registreringsbevis ej nyare än 1995 och senaste registreringsdatum 951231. Chassinummer skall stämma med årsmodell 1995.

Fri trimning.
Fri uppdatering av bromsar och primärvariator.

Max 40 mm förgasare
Endast tillåtet med original avgassystem.

Motor skall vara tillhörande till skotermärke och modell. ex. Polaris XLT kan inte använda en Rotax motor.

Skidor: Valfria stål/alu/plastskidor. Plastbelag får användas.

Fjädring: Originalboggie tillhörande skotermodell skall användas, fjädringsväg, spårvidd eller funktion i boggin och framvagn får inte förändras.
Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.
Egentillverkade fotholkar tillåtna.


Classic 600 Racer -1995

MAX 600cc.
16 år åldersgräns.

Fri trimning.

Tillåtet med största överdim för originalkolv för skotermärket och motor. Årsmodell enligt registreringsbevis ej nyare än 1995 och senaste registreringsdatum 951231. Chassinummer skall stämma med årsmodell 1995.
Omfodring tillåten, Förändring av slaglängd tillåten. Samtliga delar i vevhuset så som vevhus, vevaxel & vevstake skall matcha årtalsbegränsningarna med tillåtet att använda delar från nyare årsmodeller som passar utan förändring i sin originalkonstruktion.
Block,Cylindrar/Toppar får användas av nyare modell om dem började tillverkats i serieproduktion före 1995. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet.

Tillåtet att byta motor till annat fabrikat jämfört med chassitillverkare, årsm fram till -95

Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor.

Fri uppdatering av styre.

Fri uppdatering av dyna men den får ej vara nyare än årsmodell 1999.

Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Skidor: Valfria stål/alu/plastskidor. Plastbelag får användas.

Boggie: får bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna.

Om längre boggie inom årtalsbegränsningen -95 används är de tillåtet under
förutsättning att chassit förlängs motsvarande.
Egna boggieförlängningar tillåts vid byte från udda längds mattor till närmast uppåt/neråt. Tex 295 till 307.

Dubb endast tillåtet vid Oval och Dragrace.

Transmission är tillåtet att byta. Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

Fjädringsväg, spårvidd eller funktion i boggin och framvagn får inte förändras. Ej nyare än 1995.

 

 

Classic 800 -1995
MAX 800cc
20 års åldersgräns.
Fri trimning.

Förgasare fritt.

Motor skall vara tillhörande till skotermärke ex. Polaris XLT kan inte använda en Rotax motor

Tillåtet med största överdim för originalkolv för skotermärket och motor. Årsmodell enligt registreringsbevis ej nyare än 1995 och senaste registreringsdatum 951231. Chassinummer skall stämma med årsmodell 1995.
Omfodring tillåten, Förändring av slaglängd tillåten. Samtliga delar i vevhuset så som vevhus, vevaxel & vevstake skall matcha årtalsbegränsningarna med tillåtet att använda delar från nyare årsmodeller som passar utan förändring i sin originalkonstruktion.
Block,Cylindrar/Toppar får användas av nyare modell om dem började tillverkats i serieproduktion före 1995. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet.

Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor.

Fri uppdatering av drivhjul tillåtet.

Fri uppdatering av styre.

Fjädring: Originalboggie tillhörande skotermodell skall användas, fjädringsväg, spårvidd eller funktion i boggin och framvagn får inte förändras.

Egentillverkade fotholkar tillåtna.

Skotern skall efterlikna originalmodell men fri uppdatering av styre

Eftermarknadschassin för dragrace är inte tillåtna.

 

 • 1.2 Chassiets årsmodell skall kunna styrkas enligt följande: Registreringspapper som stämmer med chassienummer. Vid avsaknad av chassienummer gäller registreringspapper. Vid avsaknad av registreringspapper gäller chassienummer.

Vid avsaknad av Registreringspapper samt chassienummer vid clonebyggen skall chassiet matcha årtalsbegränsningen. Att endast slipa ett chassienummer är inte tillåtet och kommer beivras.


Eventuell sk. Clonbyggen är tillåtet under följande förutsättningar: årsmodell -85 och äldre, föraren skall ha en likadan maskin där hemma men den är för fin för tävlingsbruk.?

 • 1.3 I samtliga klasser skall var och en som enskild individ ha som högsta prioritering att deltagande sker för att det är roligt och säkerhet sätts alltid i första rummet.

2 Tilläggsregler (TR) Burkarcupen

 • 2.1 Allmänt:
  Maskinkontrollantgrupp bestående av minst 3 maskinkontrollanter

Maskinkontrollanter kan också ta hjälp av valfria personer vid kontroll.

* Maskinkontroller kan ske närsomhelst under tävlingsdag utan förvarning
Förarråd: Inte fastställt men samtliga maskinkontrollanter kan tolka reglementet även vid utesluten närvaro av förarrådet. Endast ytterst tveksamma eller allvarliga fall lyfts upp centralt till huvudarrangör för vidare diskussion. Vid utesluten närvaro av såväl maskinkontrollanter som förarråd avgör tävlingsledaren.
Vid förfrågan skall samtliga förare vara detta tillmötesgående vid eventuell kontroll. Dessa besitter full tolkningsrätt av reglementet. Respektera beslut och åtgärda eventuella brister enligt utfall.

 • 2.2 Specifika TR kan komma att gälla för enskilda tävlingar gällande arrangörens förutsättningar och tävlingsgren.
 • 2.3 Besiktning: Besiktning av fordon skall ske på varje tävling. Om inte samtliga punkter enligt checklista är OK får deltagaren åtgärda och återkomma för ny besiktning innan maskin godkänns för tävling. Fullgod besiktning skall vara gjord innan tiden för besiktning går ut. Varje arrangör skall utföra besiktning enligt checklista.
  Checklista besiktning: Förgasare (Standardklasser), Startnummer, bromsar, nödstopp, variatorskydd, skidor, styrning, vassa kanter, matta, personlig utrustning (Hjälm, glasögon, ryggskydd).
 • 2.4 Reglerna skall tolkas enligt följande: Det som inte står uppräknat är förbjudet, "maskinkontrollanter" besitter den yttersta beslutsrätten om tolkningstvist uppkommer.
 • 2.5 Vid överträdelse eller misstanke om reglementsbrott: Maskinkontrollant har befogenhet att när som helst begära kontroll av maskin. Föraren/ägaren skall då på begäran vara beredd att själv lyfta en cylinder för kontroll och om föraren inte har kunskap skall denne vara med då kontroll utförs. Maskinkontrollanter ansvarar inte för återmontering eller material så som packningar etc oavsett utgång av kontroll. Kontroller av motor görs alltid efter tävlingens genomförande.
 • 2.6 Beivrande av regelbrott: Om maskinkontrollanter finner maskinen, enligt maskinkontrollantens tolkning av regelverket, falla utanför ramen kommer maskinen att förbjudas fortsatt deltagande gällande tävling eller ges startförbud till kommande tävling beroende av överträdelsens art. Placering/poäng från gällande tävling nollas om utfallet blir förbud av fortsatt deltagande. Har deltagaren kommit till en final kommer ny deltagare flyttas upp till dennes finalplats. Deltagaren kan inte beivras för föregående tävlingar då endast misstanke utan belägg kan åläggas. Maskinen är välkommen med dess förare nästkommande tävling om maskinkontrollantens krav om ändring uppfyllts. Deltagaren kan därmed fortsätta sitt deltagande i cupen.
 • 2.7 Protest: Protester tas upp med tävlingsledaren för diskussion. Se till att det är en väl befogad protest och tävlingsledaren har rätt att åberopa att handläggning av protesten skall senareläggas. Vid tolkning av reglementet så kan arrangören eller protesten vända sig till maskinkontrollanter.
 • 2.8 Bryta tävling: Arrangören, eller av arrangören tillsatt domare/tävlingsledare, kan när som helst under tävlingens gång avbryta tävlingen om inte säkerheten går i första hand. Arrangören är inte återbetalningsskyldig av startavgifter. Tävlingen kommer att strykas ur cupen och eventuella placeringar, om det är i slutskedet, från specifik tävling stryks.

3 Maskin & Säkerhet

 • 3.1 Startnummer: Två nummer skall vara placerade utmed varsin sida på skoterns framdel. Ska följa en standard. minst 15cm hög, fyllda siffror minst 20mm breda, väl brytande siffror mot bakgrund gällande färg (Svart mot vit eller vit mot svart). Startnummer måste vara av köpt modell. Inga tejpade siffror tillåts. Ej tillfredsställande startnummer innebär att maskinen inte klarar besiktning. Detta blir uppenbart när du anmäler dig och du kan inte göra fel.
 • 3.2 Utrustning: Alla förare skall använda ryggskydd, rejäla skor, handskar och godkänd hjälm (Ej ridhjälm eller annan typ av ej motorrelaterad modell).
  Skyddsglasögon och visir skall vara av splitterfri modell.
 • 3.3 Varmkörning: Vid varmkörning skall varmkörningspall med heltäckande skydd för mattan användas, absolut förbjudet att lyfta upp skotern och varva ur den. Vid varmkörning skall en hand på bromsen hållas och nödstopp vara kopplad. Samtliga maskiner skall vara konstruerade för att kunna lyftas upp på en varmkörningspall vid besiktning. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 3.4 Depåhastighet: I depån gäller gångfart. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 3.5 Kortslutning: Skotern skall vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen skall utlösa åt alla håll samt vara väl kopplad till förare med utlösande lina. Nödstoppslina skall vara kopplad vid alla tillfällen maskinen är igång i anslutning till depå eller tävlingsområdet. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 3.6 Färdbroms: Minst en effektiv färdbroms skall finnas. Originalhandtag eller annat handtag får användas. Krav gällande årgångsindelning gäller inte bromsar då fri uppdatering tillåts i samtliga klasser. Bromshandtag skall aldrig kunna nypas ända mot styret.
 • 3.7 Stänkskydd: Skotern skall vara försedd med stänkskydd så dimensionerat att den kan fånga upp bråte som lossnar eller följt med in i mattan. Stänkskyddet skall vid obelastad maskin ej vara längre från marken än 100mm och vara av stabil konstruktion. Maskiner som utrustas med dubb skall ha förankrade stänklappar till chassiet. Se §3.14
 • 3.8 Strålkastare: Strålkastare skall vara bortmonterade eller skyddstejpade så vid eventuell skada inte glasbitar lämnar maskinen.
 • 3.9 Variatorskydd: Skotern skall vara utrustad med tillfredsställande variator och remskydd samt vara väl fastsatta. Original eller bättre räknas som tillfredsställande.
 • 3.10 Bakre varningsljus: Skoter skall vara utrustad med ett varningsljus visande rött sken. Endast vid dragrace får skotern sakna bakljus.
 • 3.11 Styrskidor: Styrskidor skall i framkant inte vara spetsiga. Tillfredställande upphöjd avrundning krävs. Original räcker i de flesta fall. Undantagsfall finns och måste då åtgärdas.
 • 3.12 Luftkylningshål: Luftkylningshål med en större area än 50cm² skall täckas av galler eller liknande material med en hållbarhet motsvarande huven i övrigt.
 • 3.13 Chassie: Inga vassa kanter får förekomma som kan skada dig själv eller annan förare.
 • 3.14 Dubbklass: Förare i dubbklass vid körning på Isovalbana skall klassens alla deltagare bära hjälm med heltäckande visir eller facemask. Skydd skall också bestå av ett hårt täckande skydd över bröst och rygg för att förhindra kross skador och kroppspunktering. Ett helkroppsskydd för typ motocrosstyp är helt ok att använda.
  Om dubbmatta används skall stänklapp vara försedd med säkerhetsvajer och stänklappen skall nå hela vägen ner till marken vid obelastat läge.

4 Tävlingsgenomförande

 • 4.1 Samtliga tävlingar genomförs enligt arrangörens beskrivning.
 • 4.2 Dragrace körs enligt dragracingens upplägg med kvalkörningar och finalstege. Antingen Pro eller Sportsmanstege, eller BC 2.18 Dragracingspecial med kval och C,B,A final med runnerup.
 • 4.3 Samtliga övriga tävlingsformer körs i heatform med heatpoäng där minst 10st går vidare till finalkörningar. Antal startande efter rådande förhållanden. Tidtagning kan förekomma som särskiljning vid lika poäng.
 • 4.4 Burkarcupens startavgifter: 150kr varav 50kr tillfaller huvudarrangör av Burkarcupen för samordnande av Burkarcupen centralt. 100kr går oavkortat till tävlingarrangörens kostnader.
 • 4.5 Licens: Alla förare skall ha tecknad förarlicens/försäkring hos SMS Svenska Motorsportsalliansen vilken då gäller för alla tävlingar som är sanktionerade av SMA. Inkl bil/mc tävlingar. Licens måste köpas innan tävling och kommer inte att försäljas på tävlingsdagen av arrangören..Gäller från de datum den tecknas och ett år framåt. Helårslicens kostar 700kr.
 • 4.6 Anmälan: Anmälan skall göras inom utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall startavgift och ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat senast två timmar, om inte annat anges, innan utsatt tid för tävlingsstart. Anmälan skall ske inför varje enskild tävling.
 • 4.7 Förare/klasser: En förare som önskar delta i fler än en klass skall då använda sig av fler skotrar. Man anmäler sig då som en ny förare i en ny klass med en ny skoter. Man delar heller inte skoter och kör i olika klasser med en och samma maskin. Varje förare har alltså minst en skoter var och per klass. För att kunna behålla poängen i cupen måste en och samma skoter användas hela cupen, dessutom såklart köras av samma förare. En exakt likadan skoter räknas alltså som en annan skoter. Detta för att inte den med mer ekonomiska möjligheter skall fördelaktigt kunna ha flera maskiner optimerad för de olika tävlingarna. Poängen följer alltså både skoter och förare tillsammans. Undantag gäller för tjejerna som har möjlighet att dela skoter med herrarna. Allt för att göra de lättare att få med tjejer i cupen. Det åligger föraren att meddela starter vid deltagande i två klasser och problem att hinna mellan.
 • 4.8 Start: Vid samtliga starter används flagga eller startljus. Innan start skall starter påkalla förarnas uppmärksamhet med att peka på dessa för att få bekräftelse. När startern har pekat på första föraren i gällande heat är startproceduren igång och man kan således dömas för tjuvstart om man hoppar fram. Variatorryck räknas inte som tjuvstart. Starter eller tjuvstartdomare avgör varje enskilt fall.
 • 4.9 Tjuvstart: Alla tävlingar skall hålla samma regler för tjuvstart förutom dragrace. Vid samtliga tävlingar skall praxis att lägga sig sist vid tjuvstart för att sedan ta upp kampen göra att man likviderat sin tjuvstart. Vid dragrace innebär tjuvstart automatisk diskning i gällande heat under eliminering. Vid kvalkörning på dragrace räknas tiden ändå.
 • 4.10 Målgång: Då föraren är ett med sin skoter när han lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Om du så bryter mållinjen med skotern på ryggen så kommer du tilldelas målgång när skotern bryter mållinjen förutsatt att du är på/under/vid skotern som en enhet.
  Hela skotern måste således inte vara över mållinjen utan det räcker att ekipaget bryter mållinjen.
 • 4.11 Totalcupspoäng: Bästa resultat/tävlingar 4/4, 4/5, 5/6, 6/7
  Poängräkning i cupen sker enligt följande:

01:a 50p - 02:a 44p - 03:a 40p - 04:a 36p - 05:a 32p - 06:a 28p - 07:a 24p - 08:a 20p - 09:a 16p
10:a 12p - 11:a 8p - 12:a 4p

Poängberäkning efter hur många deltagare som varit med

Så om det är 10 deltagare i en tävling så ger en första plats 50*1,1=55 poäng

Förutom sista tävlingen som ser ut såhär

01:a 65p - 02:a 57,2,8p - 03:a 52p - 04:a 46,8p - 05:a 41,6p - 06:a 36,4p - 07:a 31,2p - 08:a 26p - 09:a 20,8p 10:a 15,6p - 11:a 10,4p - 12:a 5,2p

Så vid 10 deltagare I sista tävlingen ger en första plats 60*1,1=71,5 poäng

 

Pokaler delas ut till 1,2,3 på samtliga tävlingar i samtliga klasser.

SM Pokaler delas ut till 1,2,3 för totala cupen i samtliga klasser.
Särskiljning vid lika resultat: Vid lika resultat efter avslutande finaltävling väger sista deltävlingen tyngst. Om detta inte kan tillämpas gäller följande: Flest segrar, bäst resultat 1:a, 2:a, 3:e tävling osv. Delad seger.