Licens / försäkring


Det är upp till föraren att se till att ha giltig SMA licens.

http://www.smalic.se/