Klasser / reglemente


§1 Klassindelning

 • 1.1 Vintage 1985
  • Snöskotrar med tillverkningsstart före 1985
  • Fri cc, LC/FA/FC, Framvagn tillåtet. Fri trimning. Omfodring tillåten, Förändring av slaglängd tillåten. Samtliga delar i vevhuset så som vevhus, vevaxel & vevstake skall matcha årtalsbegränsningarna med tillåtet att använda delar från senare årsmodeller som passar utan förändring i sin originalkonstruktion. Cylindrar/toppar får inte användas av senare modell om dem inte tillverkats före 1985. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet.
  • Maskiner som är tillverkade efter 1985 men är i sin konstruktion oförändrad som modeller tillverkade innan 1985 får användas. Ej överladdning.
  • Matta Max 32mm Kammar.

 

 • 1.2 Classic 1995
  • Snöskotrar med tillverkningsstart före 1995
  • Max 800cc, LC/FA/FC, Fri trimning. Omfodring tillåten, Förändring av slaglängd tillåten. Samtliga delar i vevhuset så som vevhus, vevaxel & vevstake skall matcha årtalsbegränsningarna med tillåtet att använda delar från senare årsmodeller som passar utan förändring i sin originalkonstruktion. Cylindrar/toppar får inte användas av senare modell om dem inte tillverkats före 1995. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet. Ej överladdning.
  • Matta Max 32mm Kammar.

 

 • 1.3 Standard 850cc NYHET - Samvetets klass
  • Standard gäller Motor, boggie & Drivlina
  • Matta, styren, plast etc får bytas.
  • Drevning och variator får ändras/justeras
  • Överdimension tillåtet 

 

 • 1.4 Modified
  • Fri modifiering
  • Ej överladdning (Turbo & Lustgas får ej vara monterat oavsett funktion

 

 • 1.5 Unlimited
  • Överladdning tillåtet (Turbo & Lustgas)

 

 • 1.6 Damklass
  • Fri modifiering
  • Ej överladdning (Turbo & Lustgas får ej vara monterat oavsett funktion

 

 • 1.7 Snowbike - Motocross med bandsats
  • Fri modifiering
  • Ej överladdning (Turbo & Lustgas får ej vara monterat oavsett funktion)

 

 §2 Maskin- & personlig säkerhet

 • 2.1 Startnummer:Två nummer skall vara placerade utmed varsin sida på skoterns framdel. Ska följa en standard. minst 15cm hög, fyllda siffror minst 20mm breda, väl brytande siffror mot bakgrund gällande färg (Svart mot vit eller vit mot svart). Startnummer måste vara av köpt modell. Inga tejpade siffror tillåts. Ej tillfredsställande startnummer innebär att maskinen inte klarar besiktning.
 • 2.2 Utrustning:Alla förare skall använda ryggskydd, rejäla skor, handskar och godkänd hjälm. Skyddsglasögon och visir skall vara av splitterfri modell.
 • 2.3 Varmkörning:Vid varmkörning skall varmkörningspall med heltäckande skydd för mattan användas, absolut förbjudet att lyfta upp skotern och varva ur den. Vid varmkörning skall en hand på bromsen hållas och nödstopp vara kopplad. Samtliga maskiner skall vara konstruerade för att kunna lyftas upp på en varmkörningspall vid besiktning. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 2.4 Depåhastighet:I depån gäller gångfart. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 2.5 Kortslutning:Skotern skall vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen skall utlösa åt alla håll samt vara väl kopplad till förare med utlösande lina. Nödstoppslina skall vara kopplad vid alla tillfällen maskinen är igång i anslutning till depå eller tävlingsområdet. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 2.6 Färdbroms:Minst en effektiv färdbroms skall finnas. Originalhandtag eller annat handtag får användas. Krav gällande årgångsindelning gäller inte bromsar då fri uppdatering tillåts i samtliga klasser. Bromshandtag skall aldrig kunna nypas ända mot styret.
 • 2.7 Stänkskydd:Skotern skall vara försedd med stänkskydd så dimensionerat att den kan fånga upp bråte som lossnar eller följt med in i mattan. Original stänklapp är ok.
 • 2.8 Variatorskydd:Skotern skall vara utrustad med tillfredsställande variator och remskydd samt vara väl fastsatta. Original eller bättre räknas som tillfredsställande.
 • 2.9 drivmatta: Dubb ej tillåtet i någon klass.

§3 Tävlingsgenomförande

 • 3.1 Tävlingen körs i heatform om 2-3 kvalomgångar med heatpoäng där 10st går vidare till finalkörningar. Antal startande efter rådande förhållanden.
 • 3.2 Startavgift 200kr betalas på plats vid ankomstanmälan
 • 3.3 Licens: Alla förare skall ha tecknad förarlicens/försäkring hos SMA och visas upp i anmälan
 • 3.4 Anmälan: Anmälan skall göras inom utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall startavgift och ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat inom utsatt tid.
 • 3.5 Start: Vid samtliga starter används primärt startljus men vid tekniska problem används nationsflagga. Innan start skall starter påkalla förarnas uppmärksamhet med att peka på dessa för att få bekräftelse. När startern har pekat på första föraren i gällande heat är startproceduren igång och man kan således dömas för tjuvstart om man hoppar fram. Variatorryck räknas inte som tjuvstart. Starter avgör varje enskilt fall.
 • 3.6 Tjuvstart: Vid tjuvstart lägger du dig sist för att sedan ta upp kampen. Detta gör att man likviderat sin tjuvstart. Eget ansvar gäller vid tjuvstart. Starter är också tjuvstartsdomare.
 • 3.7 Målgång: Då föraren är ett med sin skoter när han lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Om du så bryter mållinjen med skotern på ryggen så kommer du tilldelas målgång när skotern bryter mållinjen förutsatt att du är på/under/vid skotern som en enhet.
  Hela skotern måste således inte vara över mållinjen utan det räcker att ekipaget bryter mållinjen.