Klasser / reglemente


Förare: Fyller du 16år under 2023 får du vara med att köra förutsatt att du följer regelverket. Förarbevis är obligatoriskt om du inte får köra på ditt körkort då kortege från boende till tävlingsbacken går på ordinarie skoterspår. Nykterhet och koll av bevis kan komma att göras av polis efter spåret.

§1 Maskinklasser

 

 • 1.0 Barnklass Pro Stock 200cc
  • Cylindervolym 200cc 4t originalmotor
  • Max 1cyl
  • Modifieringar tillåtet: Breddning av framvagn, byte av fjädring, ökat varvtal och variatorjusteringar. 
  • Ej tillåtet med ökad längd på drivmatta.
  • Förare kan delta från de år de fyller 6år (OBS Stort föräldraansvar)
  • Föräldrar har stort ansvar att förbereda barnen på backtävling. Både uppför och utför. 
  • God körvana krävs. Detta är viktigt innan man sätter barnen på skotern på en tävling.
  • Pokal till alla. Ingen formell segrare men vi kommer köra finalstege ändå.
 • 1.1 Classic 2002
  • Snöskotrar med tillverkningsstart före 2002. Endast "sittmaskiner"
  • Max 800cc, LC/FA/FC, Fri trimning. Omfodring tillåten, Förändring av slaglängd tillåten. Samtliga delar i vevhuset så som vevhus, vevaxel & vevstake skall matcha årtalsbegränsningarna med tillåtet att använda delar från senare årsmodeller som passar utan förändring i sin originalkonstruktion. Cylindrar/toppar får inte användas av senare modell om dem inte tillverkats före 2002. Donationer mellan motorfamiljer tillåtet. Ej överladdning.
  • Matta Max 38mm Kammar.
 • 1.2 Standard 850cc - Samvetets klass (Du ansvarar för att din maskin följer regelverket)
  • Standard gäller Motor, boggie, chassie & Drivlina
  • Matta, styren, plast etc får bytas.
  • Ingen digital optimering tillåten, tex Mappning. 
  • Drevning och variator får ändras/justeras
  • Vi vet att vi inte kan kolla detta på plats - Vi gör detta på förfrågan och i år testar vi. Fungerar det så är alla glada. Annars så vet vi det till ett annat år. 
 • 1.3 Modified
  • Fri modifiering
  • Ej överladdning (Turbo & Lustgas får ej vara monterat oavsett funktion
 • 1.4 Unlimited
  • Överladdning tillåtet (Turbo & Lustgas)
  • Fri modifiering
 • 1.5 Damklass
  • Fri modifiering, samma som modifierat
  • Ej överladdning (Turbo & Lustgas får ej vara monterat oavsett funktion
 • 1.6 Trail Turbo
 • Standardmaskiner med Turbo originalmonterat
 • Det som får bytas/ändras i standardklass är tillåtet
 • Omprogrammering av orginalstyrsystem tillåtet
 • Luftfilter får vara utanpåliggande
 • Övrig yttre påverkan förbjudet
 • Vi förbehåller oss rätten vid tolkningstvist att flytta maskinen till Unlimited
 • Samvetet är ditt att maskinen håller sig inom regelverket

 

§2 Maskin- & personlig säkerhet

 • 2.1 Startnummer:Två nummer skall vara placerade utmed varsin sida på skoterns framdel. Ska följa en standard. minst 15cm hög, fyllda siffror minst 20mm breda, väl brytande siffror mot bakgrund gällande färg (Svart mot vit eller vit mot svart). Startnummer måste vara av köpt modell. Inga tejpade siffror tillåts. Ej tillfredsställande startnummer innebär att maskinen inte klarar besiktning.
 • 2.2 Utrustning:Alla förare skall använda ryggskydd, rejäla skor, handskar och godkänd hjälm. Skyddsglasögon och visir skall vara av splitterfri modell.
 • 2.3 Varmkörning:Vid varmkörning skall varmkörningspall med heltäckande skydd för mattan användas, absolut förbjudet att lyfta upp skotern och varva ur den. Vid varmkörning skall en hand på bromsen hållas och nödstopp vara kopplad. Samtliga maskiner skall vara konstruerade för att kunna lyftas upp på en varmkörningspall vid besiktning. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 2.4 Depåhastighet:I depån gäller gångfart. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 2.5 Kortslutning:Skotern skall vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen skall utlösa åt alla håll samt vara väl kopplad till förare med utlösande lina. Nödstoppslina skall vara kopplad vid alla tillfällen maskinen är igång i anslutning till depå eller tävlingsområdet. Överträdelse beivras. Upprepad överträdelse kan innebära diskning från tävling.
 • 2.6 Färdbroms:Minst en effektiv färdbroms skall finnas. Originalhandtag eller annat handtag får användas. Krav gällande årgångsindelning gäller inte bromsar då fri uppdatering tillåts i samtliga klasser. Bromshandtag skall aldrig kunna nypas ända mot styret.
 • 2.7 Stänkskydd:Skotern skall vara försedd med stänkskydd så dimensionerat att den kan fånga upp bråte som lossnar eller följt med in i mattan. Original stänklapp är ok.
 • 2.8 Variatorskydd:Skotern skall vara utrustad med tillfredsställande variator och remskydd samt vara väl fastsatta. Original eller bättre räknas som tillfredsställande.
 • 2.9 drivmatta: Dubb ej tillåtet i någon klass.

§3 Tävlingsgenomförande

 • 3.1 Tävlingen körs i heatform om 2 kvalomgångar med heatpoäng där 13st går vidare till finalkörningar. Antal startande efter rådande förhållanden.
 • 3.2 Startavgift 250kr betalas på plats vid ankomstanmälan
 • 3.3 Licens: Alla förare skall ha tecknad förarlicens/försäkring hos SMA och visas upp i anmälan
 • 3.4 Anmälan: Anmälan skall göras inom utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall startavgift och ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat inom utsatt tid.
 • 3.5 Start: Vid samtliga starter används primärt startljus men vid tekniska problem används nationsflagga. Innan start skall starter påkalla förarnas uppmärksamhet med att peka på dessa för att få bekräftelse. När startern har pekat på första föraren i gällande heat är startproceduren igång och man kan således dömas för tjuvstart om man hoppar fram. Variatorryck räknas inte som tjuvstart. Starter avgör varje enskilt fall.
 • 3.6 Tjuvstart: Vid tjuvstart lägger du dig sist för att sedan ta upp kampen. Detta gör att man likviderat sin tjuvstart. Eget ansvar gäller vid tjuvstart. Starter är också tjuvstartsdomare.
 • 3.7 Målgång: Då föraren är ett med sin skoter när han lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Om du så bryter mållinjen med skotern på ryggen så kommer du tilldelas målgång när skotern bryter mållinjen förutsatt att du är på/under/vid skotern som en enhet.
  Hela skotern måste således inte vara över mållinjen utan det räcker att ekipaget bryter mållinjen.