Licens / försäkring


Junior (nationell och internationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 19 år.
Licensen gäller vid träning på av Svemo godkänd bana, klubbmästerskap, motionsskotercross och nationell / internationell tävling.

Senior (nationell och internationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 20 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 55 år.
Licensen gäller vid träning på av Svemo godkänd bana, klubbmästerskap, och nationell / internationell tävling.

 

För den som har Skotercrosslicens så gäller den även Watercross!

Läs mer på http://www.svemo.se/sv/Grenar/Snoskoter/Forarlicens/

Licensen tecknas i din Svemo TA Profil