Klasser / reglemente


 

 

 • 1 Generellt
 • 1.1 Arrangören, eller av arrangören tillsatt domare, kan när som helst under tävlingens gång avbryta tävlingen om inte säkerheten går i första hand. Arrangören är inte återbetalningsskyldig av startavgifter. Tävlingen kommer att strykas ur cupen och eventuella placeringar, om det är i slutskedet, från specifik tävling stryks.
 • 1.2 Protest: Protester tas upp med tävlingsledaren. Protest inlämnas skriftligt tillsammans med 500kr som återfås om protesten godkänns.
 • 1.3 Anmälan skall göras innan utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat innan utsatt tid för respektive tävling.
 • 1.5 Klasser under serien:

Pro. Ingår i alla tävlingar

 • 1.6 Förardepå skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meter yta. Depån ska vara öppen för publik minst under paus. Varje förare har rätt till 2 stycken mekaniker med sig i depåområdet. Förarna inkl. mekaniker skall tilldelas armband av arrangören som bevisar deras tillhörighet till depån.
 • 1.7 Vid bärgning av maskinen SKA arrangören se till att maskinen lyfts rakt upp ovanför vattenytan. T ex. Med bärgningsflotte.
 • 1.11 Besiktning av alla maskinen skall alltid genomföras innan tävling enl. bifogad checklista. Samt ifylld och godkänd. Vagnbok skall vara ifyllda samt eventuella brister åtgärdade innan besiktning är godkänd
 • 1.12 Arrangören själv tillhandahåller verkställande domare för sina respektive tävlingar.
 • 1.13 Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna. Närkontakt är omöjlig att undvika. Tävlingsledaren gör bedömningen.
 • 1.14 Osportsligt eller vårdslöst uppträdande kan leda till avstängning/uteslutning ur alternativt heat/tävling. Bedömning kan såväl göras av tävlingsledare. Gäller även i nyttjande av sociala nätverk och vid kontakt med media. Förare/funktionärer får under inga omständigheter uttala sig om olyckor till media då en felaktig bild kan ges. All dylik kontakt med media sker med tävlingsledare för respektive tävling i samråd med koordinator för Serien.
 • 1.15 Vid bärgning avgör arrangören tiden för att få igång maskinen, minsta tid 15 min
 • 1.16 Brandsläckare skall finnas både i mitten av depån och vid starten. Varje förare ska ha en brandsläckare med sig minst 4 kg.
 • 1.17 Arrangören skall tillhandahålla dykare som skall vara utrustad. Dykare kan informera vid förarmöte om behov finnes.
 • 2 Förarens krav/utrustning.
 • 2.1 Föraren får tävla det året man fyller 16 år.
 • 2.2 Alla förare skall ha tecknad förarlicens
 • 2.3 Flytväst som måste vara godkänd för förarens vikt.
 • 2.4 Skor skall vara av motocross, snowboard eller skotercross typ. All annan typ av sko kommer inte godkännas.
 • 2.5 Hjälmen måste vara CE, E eller SIS-godkänd och med hakskydd och ha minst 50% fluorescerande/lysande färg. Hjälmen skall också klara av att ryck testas i remmen som håller hjälmen fast på förarens huvud.
 • 2.6 Skyddsglasögon (motocross/snöskotermodell) skall användas under tävling.
 • 2.7 CE märkt ryggplatta skall användas under flytväst.
 • 2.8 Kniv skall bäras under tävling. Den Skall bäras så den nås med både höger och vänster hand utan att böja kroppen. En så kallad rep kniv utan spets med rejält hölje.
 • 2.9 En pallbock skall Alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida och vara så pass hög att inte matta tar i marken vid varmkörning, minst 50cm hög samt täckta sidostycken ända fram till centrum på vändhjulen. Om maskinen hålls upp för hand så innebära det uteslutning från heatet. En hand på bromsen skall alltid finnas.

 

 • 3 Banutformning
 • 3.1 Alla banor skall vara uppmärkta med Bojar som under inga omständigheter skall kunna genas över obemärkt. Om förare kör över boj räknas detta som miss. Vid miss av boj nollas du i heatet. Vid sänkning nollas du i heatet. Banorna ska förläggas på ett sådant sätt att inga yttre omständigheter så som stenar eller dylikt kan påverka säkerheten för förarna. Touch av boj räknas inte som miss. Köra rakt över en boj räknas som bojmiss, vid solklar körning rakt över boj kan arrangörerna ta ut avgift för trasig boj 2500kr, detta skall framgå i tilläggsregler. Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ
 • 3.2 Alternativspåret får inte läggas så att kollisionsrisk uppstår. Rekommenderas att vara i anslutning till starten. Alternativ spåret skall alltid tas minst en gång per heat. Uteblivet alternativspår innebär nollning i heatet.
 • 3.3 Om hopp finns skall användas i både kval och final heat. I anslutning till hoppet skall en gulflagg finnas som visas upp om det är någon som sjunkit efter hoppet. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får han/hon poäng ändå. Hoppet skall vara minst 2,50m brett. Hoppet får ej användas som målgång eller i direkt anslutning till målgång.

 

 • 4 Tävlingens genomförande
 • 4.1 Tidtagning skall alltid användas.
 • 4.2 Varje deltävling körs i min 3 kvalomgångar med max 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda så räknas poängen ihop. Finalkörning skall A, B, C & D-final tillämpas med max 5st i final, tillämpas 5st startande måste alternativ kunnas tas i samband med startrakan.
 • 4.3 Poängräkning: 12 bästa från varje tävling får poäng enligt nedanstående räknesystem

50, 44, 40, 36, 30, osv

Särskiljning: Bästa tiden. Särskiljning Serien: Bäst placering i finalen. Flest antal bästa placeringar.

 • 4.4 Start/målgång
 • 4.4.1 Lampa eller flaggstart skall användas på samtliga tävlingar. Vid flaggstart gäller ej RÖD flag. Nationsflagga alt Grön flagga.
 • 4,4,2 Vid tjuvstart skall föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå han sedan får köra som vanligt efter det. Startern skall vid varvning hålla upp en skylt med startspårets nr på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat.
 • 4.5 Då föraren är ett med sin skoter när han lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Fordonet skall köras över mållinjen.
 • 5 Maskiner
 • 5.1 Motorn skall komma från snöskoter. Fritrimmning (lustgas och turbo är tillåtet)
 • 5.2 Fungerande ljuddämpare skall vara monterat på samtliga maskiner. Vi testar och hoppas samtliga fattar poängen och får ner ljudet på sina maskiner. Vi tror på er.
 • 5.3 Valfri drivmatta får användas. Utan modifieringar så som dubb, fast vulkade delar eller andra anordningar som hjälper till med fästet. Ta bort material från drivmattan är okej.
 • 5.4 Minst en effektiv färdbromsanordning skall finnas.
 • 5.5 Variatorskydd skall finnas och vara tillfredsställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredsställande.
 • 5.6 Överladdning i form av Lustgas skall alltid tillsättas efter Spjäll/trottel och får ej tillsättas i luftburk.
 • 5.7 Drivmedel. Blyfritt bränsle med valfri oktantal. Blytillsatser ej tillåtet.
 • 5.8 Chassi
 • 5.8.1 Inga fenor eller övrigt som kan hjälpa till med fästet är tillåtet.
 • 5.8.2 Snöskotern skall sjunka vid stopp på vattnet.
 • 5.8.3 Inga vassa kanter får finnas på maskinen som kan skada förare.
 • 5.8.4 Lyftbåge fram och bak skall finnas monterad.
 • 5.8.5 Skidorna skall vara utan några som helst styrstål samt ha runda bågar i framkant.
 • 5.8.6 Fri utformning av framvagn.
 • 5.8.7 Fri utformning av boggi.
 • 5.8.8 En markerings boj och rep krävs. Skall finnas en självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 500kr. Startnummer skall finnas på boj. Endast flätade linor får användas.
 • 5.8.9 Stänklapp av hårdplast/original eller likvärdig skall användas på maskinen. Skall täcka hela mattan.
 • 5.8.10 En fungerande nödstoppslina skall vara monterad på samtliga maskiner. Så fort maskinen är igång skall föraren ha nödstoppen säkert förankrad på han/hon.
 • 6 Miljö
 • 6.1 Varje maskin skall ha försluten bränsletank med ansluten envägs ventil (på avluftning). Så att bränsle inte läker ut i vattnet.
 • 6.2 Miljömatta av uppsugande modell avsedd för ändamålet skall alltid användas under maskin i depån. Minst 80cm*120cm.
 • 6.3 Uppsamlingskärl på minst 400 Liter skall alltid finnas för Tex olja, bensin. Arrangören tillhandahåller givetvis detta!