Klasser / reglemente


TILLÄGGSREGLER

 

SVENSKT MÄSTERSKAP SNÖSKOTER BACKE FINAL

samt RIKSMÄSTERSKAP SNÖSKOTER BACKE FINAL

Svemo Tillståndsnr: 69-29

Status: SM – Nationell , RM – Enklare tävling

Arrangör: Race Of Snow MK

Datum: 28 April 2019

Tävlingsplats: Dundret Skidanläggning, Gällivare

Anmälan på plats: 09.00 – 10.00

Förarsammanträde: 10.15

Mastervarv: 10.30

Första Start: 11.30

Tävlingens genomförande: Max 4 startande i varje heat. Tre kvalomg. C-B- och A-final

 

Klasser:

SM – Racer 1050 samt Stock

RM - Unlimited samt Dam

Anmälan: Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via

www.ta.svemo.se.

Arrangör har rätt att neka förare start om anmälan/betalning sker

senare än 2 dagar före tävling.

Anmälningsavgift:

SM RACER 1050cc Anmälningsavgift 500 kr, efteranmälningsavg + 0 kr.

SM STOCK Anmälningsavgift 500 kr, efteranmälningsavg + 0 kr.

RM UNLIMITED Anmälningsavgift 500 kr, efteranmälningsavg + 0 kr.

RM DAM Anmälningsavgift 500 kr, Efteranmälningsavgift + 0 kr

Efteranmälan:

För anmälan som sker fr.o.m. 26 APRIL 2019 kl 00:00, tillkommer

efteranmälningsavgift. ANMÄLAN STÄNGER 26 April 2019 kl23.59

Återbud: Anmäld förare som ej kan delta på tävlingen ska avanmäla sig i

Svemo TA annars återbetalas inte anmälningsavgiften

(-100kr i adm.avg.) från TA.

Registrering på plats Sker i Race Office

28 APRIL 09:00 – 10:00.

Licens uppvisas vid anmälan.

Transponder används inte.

Maskinersättning: Enligt reglemente för SM Snöskoter Backe.

Tävlingsledare Leif Viklund

Information Leif Viklund 0703236646

Supervisor Erik Larsson

Övrigt: Resultat anslås på anslagstavla på anläggningen. Samt på websida.

Tidschema: Erhålles vid anmälan.

Miljö: Miljömatta med enligt Svemo Nationella Tävlingsreglemente ska

användas under samtliga tävlingsfordon vid uppställning i depå.

Träning: Se aktuellt tidschema för tävlingen.

Placering på startlinjen: Man väljer plats på startlinjen i den ordning man lottas in i Upline.

Startmetod: Startljus (slocknande rött)

Startunderlag: Snö

Denna nationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT),

Specialreglementet Snöskoter, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo

Snöskotersektion.

Dessa tilläggsregler har godkänts av supervisor direkt i Svemo TA.