Watercross


watercross

I 2012 ble Watercross endel av Snåsavatnet Fiskefestival. Arrangementet startet som en spinnoff ut av fiskefestivalen i 2011, og arbeidet med å få til snøscooterkjøring på Snåsavatnet startet på sensommeren samme året.

Det ble lagt ned mye arbeid for å få til det første arrangementet – blant annet med å få tillatelse fra kommunen, samt klargjøre området for både deltakere og publikum.

Det første året var det mest lokale deltakere samt noen libygg, og det ble det mest showkjøring med noen innlagte konkurranser. De fleste så ut til at de hadde mer enn nok med å komme seg fra A til B.

Ryktet gikk

Året etter (2013) hadde ryktet om det nye actionfylte arrangementet i tilknytning til fiskefestivalen nådd utover Snåsas grenser. Det kom deltakere både sør- og nordfra. Da ble også arrangementet mer konkurranse-relatert enn året før, og det ble kjørt både dragrace og ovalbane med hopp én og én.

Nivået hadde hevet seg, men fremdeles hadde arrangøren nok og gjøre med berging av sunkne snøscootere på bunnen av vatnet langs Seemsøra.

Dette året ble også Snåsa Snøscooterklubb med som arrangør da behovet for hjelpemannskaper er stort på slike arrangement.

Publikumsrekord

I 2014 hadde deltakerne ekspandert helt opp til Finnmark, samt til Sverige. Da ble det kjørt dragrace to og to, samt ovalbane med hopp én og én. Scooterklubben er i dag med som en permanent arrangør/samarbeidsparter av Snåsavatnet Fiskefestival. Dette året ble det også satt publikumsrekord for arrangementets fireårige historie – med hele 700 tilskuere.

I 2015 fikk man enda flere deltakere fra Troms og Finnmark. Det ble kjørt drag med vending to mot to , samt ovalbane med to og to. Dette var det første året man tillot flerkjøring i ovalbane siden dette er forbundet med en viss fare.

Lokal deltakelse viktig

I år er det klart for nye konkurranser, og man håper blant annet på en stor rekrutt-klasse. Dette er en ny klasse for å sikre en god rekruttering til fremtidige arrangement. Fiskefestivalen ser også viktigheten av den lokale deltakelsen i dette arrangementet, og håper at både deltakere og publikum finner veien til Snåsa denne helgen.