Bollnäs


Tävlingsinfo
Datum 2018-06-02
Plats Bollnäs
Tävlingsform Watercross
Bantyp Crossbana med hopp
Banlängd ca 600m
Tävlingsupplägg Enligt reglemente
Anmälda 8 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan
Arrangör
Förbund SMA
Tider
Anmälan 10-11
Förarmöte 11.15
Första start 12.00
Avgifter
Startavgift 300
Engångslicens 250kr löses på SMA hemsida
Övrig information

Vi kommer vara hårda på åkområde som kommer medföra uteslutning om de överträds. Lika så om åkning sker utanför angiven tid. Då vi haft för farliga incidenter utan att räddningsmöjligheter funnits. Parkering/depå kommer finnas angivna platser. För att de skall funka.

Träning 18-21 1a juni.

Maskinersättming 1a 10 000 2a 5000 3e 3000.

Banskiss kommer innom kort.