Tjautjas grand nationals 2022


Tävlingsinfo
Datum 2022-04-30
Plats Tjautjassjön skyltat
Tävlingsform Dragracing
Bantyp Snö / Snöstart
Banlängd 201m
Tävlingsupplägg 2 kval Eliminering i stege
Anmälda 61 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan
Arrangör
Arrangör Tjautjas IK
Kontaktperson Sven-Uno Andersson (070-5792227)
Förbund SMA
Tider
Anmälan 8.00-10.00
Besiktning 8.00-10.00
Förarmöte 10.45
Första start 11.00
Avgifter
Startavgift 200kr
Engångslicens 250kr
Inträde publik Fri entré
Övrig information

TÄVLINGEN

Tävlingssträckan kommer at vara 660ft, dvs 201,168 meter.
SNÖSTART, dvs. inga startmattor
Startmetod: Julgran
Tidtagning kommer att ske vid målgång.

2 kvalrepor i samtliga klasser

Definition av godkänd kvaltid 

Förare ska med sitt tävlingsfordons egen motorkraft lämna startlinje så att tidtagningen startar, samt passera mållinje innan tidtagningsanläggningens maxtid uppnås.

Vid solokörning under eliminering kan föraren välja att stå över. Om föraren väljer att stå över räknas tid från föregående körning i val av bana.

Antal startande

Vid färre än 3 startande/anmälda i en klass, flyttas dessa till närmast högre klass

Diskvalificering / ej godkänd körning

I nedanstående fall kommer tid ej att tillgodoräknas. Om båda förare brutit mot nedanstående gäller prioritetsordning på felen. Om båda förare tjuvstartar ska endast den förare som startat först dömas för tjuvstart.

  1. Att med någon del av fordonet korsa mittlinjen.
  2. (Gäller ej vid solokörning eller under kvalificering)
  3. Brutit mot gällande reglemente.
  4. Att med någon del av fordonet köra utanför sidomarkeringen eller köra på barriärer eller tidtagningsutrustning.
  5. Kör fortare än breakout i Eliminering.

Vid påkörning av tidtagningsutrustning tillkommer vite om 10000kr

Breakout

I Trail Unlimited är breakout satt för att göra klassen så jämn som möjligt. 

Detta innebär att kör man fortare än klassens breakout i kvalificering flyttas man automatiskt upp i nästa klass samt om man kör fortare än breakout i eliminering blir man diskvalificerad.  Denna tid kan komma att ändras under säsongens gång.

Eliminering

Elimineringen genomförs med s.k. pro-stegar. 

Maxstorlek på stege är 32: 3-5 inkvalade körs en 4-stege, 6-12 inkvalade körs en 8-stege, 13-27 inkvalade körs en 16-stege och med 28 eller fler inkvalade körs en 32-stege.

 

Val av bana 

I samtliga klasser väljer tävlande med bästa tiden i föregående omgång bana, i omgång 1 gäller kvaltiden.

Varmkörning

Vid all varmkörning ska tävlingsfordon vara uppställd på pallbock, dessutom ska förare eller mekaniker vara kopplad till nödstopp.