Vallners El & Mekaniska


Tävlingsinfo
Datum 2016-07-24
Plats Lycksele Golfbana
Tävlingsform Gräsdragrace
Banlängd 100m
Tävlingsupplägg Fria kval, ProStege
Anmälda 44 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan / Avanmälan
Arrangör
Arrangör Lycksele Retroevent
Kontaktperson Marino Carlsson (073-8186798)
Förbund SMA
Tider
Anmälan 9.30-10.30
Besiktning 9.30-10.30
Förarmöte 11.30
Första start 12.00
Avgifter
Startavgift Gratis
Engångslicens 200kr
Inträde publik Gratis (P-avgift 20kr)
Övrig information

Nu är det dags för att visa upp veteranskotern eller ditt bygge på Motorveckan. Detta är en ren och skär plojtävling som vi kör för att ha riktigt roligt å få bränna ur maskinerna lite mitt i sommaren. Stor publik är vanligt förekommande under Motorveckan så se till att komma å visa upp vad just du har att komma med. 

Vi är för mångfalld och vill att alla ska kunna vara med under Motorveckan så därav har vi valt att testa detta i år med en Try Out klass. 

Dragracingsträckan är inte 100% jämt men det är mycket hårt underlag. Vi har kört skoterdragracing här tidigare och det går bra. Det är bara viktigt att veta så man inte har förväntningarna att det ska vara som på en normal gräsdragracebana.

Moped:

Open mod

För Try Out Dragracing gäller följande:

2-hjuliga eller 4-hjuliga småmaskiner (Cross, fyrhjuling, crosskart, Snöskoter etc)

Fordonet skall kunna framföras säkert.
Fordonet skall ha tillfredsställande bromsar.
Fordonet kommer besiktas.

Om förarens ålder understiger 18år skall förälder finnas med och ansvarar också för deltagande.

Föraren skall kunna på ett säkert sätt framföra fordonet.

Föraren skall ha hjälm & ryggskydd.

Detta är en testa på & uppvisningsklass - Pris för fränaste fordon

Alla måste lösa en förarlicens så klicka i vid anmälan att du behöver en engångslicens om du inte har SMA årslicens

Reglemente Veteranskoter (Burkarcupen)

§1.1 Klasser:

Ungdom -85 1-cyl, 12-14år, Deltagare får tävla från de år man fyller 12år. Tävlingar före årsskiftet får tillräknas tävlingssäsongens år så samtliga deltagare kan köra hela säsongen. 1 cyl, Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare, Motor skall vara av originalmodell för chassiet. Fri uppdatering av bromsar & motorvariator, förgasare max 34mm vid byte till trottelförgasare från spjällförgasare. Uppdatering/byte av styre och dyna bör förhålla sig till att efterlikna en veteran. Matta max 32mm. Tillåtet att förlänga/korta originalboggie för att passa mer tillgänglig dimension exv 307. Skidor av stålmodell får bytas eller förstärkas av valfri stålmodell. Inte tillåtet att konvertera plastskidor till bladfjädrad. Plastbelag får användas. Spårvidd får Inte ändras. Inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Enstånk Mod -85, 1cyl, FA/FC/LC, fri trimning, lustgas och överladdning tillåtet, wankel tillåtet, vevhuset skall vara från en snöskoter, fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipa, valfria skidor av stål/aluminiummodell. Uppdatering/byte av styre och dyna bör förhålla sig till att efterlikna en veteran. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta max 32mm. Tillåtet att använda valfritt skoterchassie -85.

Lilla Standard -85 (Får köras från de år man fyller 15år), FC/FA, Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare, upp till 400cc, Motor skall vara av originalmodell för chassiet. Dubbelpipor är inte tillåtet. Fri uppdatering av bromsar & motorvariator, förgasare max 34mm vid byte till trottelförgasare från spjällförgasare. Uppdatering/byte av styre och dyna bör förhålla sig till att efterlikna en veteran., matta max 32mm. Tillåtet att förlänga/korta originalboggie för att passa mer tillgänglig dimension t.ex 307. Skidor av stålmodell får bytas eller förstärkas av valfri stålmodell. Inte tillåtet att konvertera plastskidor till bladfjädrad. Plastbelag får användas. Spårvidd får inte ökas. inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Stora Standard -85, FA/FC, Maskinen skall av normal konsument kunnat handlas över disk hos återförsäljare, max 500cc. Motor skall vara av originalmodell för chassiet. Dubbelpipor är inte tillåtet. Fri uppdatering av bromsar & Motorvariator, förgasare max 38mm vid byte till trottelförgasare från spjällförgasare. Uppdatering/byte av styre och dyna bör förhålla sig till att efterlikna en veteran. Matta max 32mm. Tillåtet att förlänga/korta originalboggie för att passa mer tillgänglig dimension t.ex 307. Skidor av stålmodell får bytas eller förstärkas av valfri stålmodell. Inte tillåtet att konvertera plastskidor till bladfjädrad. Plastbelag får användas. Spårvidd får inte ökas. Inte tillåtet att konvertera framvagnsburna modeller till bladfjädrat i denna klass.

Lilla Racer -85, L/C Max 400cc, Serietillverkade F/A F/C motorer i sitt ursprungsutförande (det vill säga att cylindrar, vevhus & toppar skall tillhöra samma motorserie), Max 600cc. Fri framvagn. Fri trimning. Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor, skidor. Uppdatering/byte av styre och dyna bör förhålla sig till att efterlikna en veteran. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85. Omfodring tillåten, största överdimension tillåten på standardborr.

Stora Racer -85, LC/FA/FC, Framvagn. Dubb endast tillåtet vid Oval och Dragrace, Fri trimning. Fri uppdatering av bromsar, förgasare, variatorer, pipor. Uppdatering/byte av styre och dyna bör förhålla sig till att efterlikna en veteran. Boggie får också bytas till annat fabrikat men inom årtalsbegränsningarna. Matta max 32mm. Tillåtet att använda valfritt chassie -85. Omfodring tillåten, största överdimension tillåten på standardborr i 400cc L/C begränsning.

§1.2 Utseendeförändringar i samtliga klasser:

Maskinen bör inte förändras i annan skepnad än att efterlikna veteran. Detta gäller framförallt styrhöjare, styren av crossmodell, moderna dynor.
Om än denna regel är i gråzonen så kan man göra sitt bästa för att försöka. Vi kör gamla maskiner och då kan vi försöka ha maskinerna så dem liknar gamla maskiner. Man får dock inget startförbud om man gått en modernare väg då detta skulle innebära totalförbud av förändring för att inte ge upphov till en diskussion som ligger i betraktarens ögon. Det går förbättra körbarhet/hållbarhet och behålla veterandesign. Regeln kräver ingen diskussion, bara respekt.

§1.3 I samtliga klasser får maskiner som inte förändrats i sin konstruktion användas oavsett årsmodell om modellen fanns 1985 eller före. Chansa inte vid osäkerhet.

§1.4 I samtliga klasser skall vitala delar så som Chassie, Motor och Boggie måste komma från årsmodell som matchar klassens årsmodelsbegränsningar eller maskiner som inte i sin konstruktion förändrats. Kedjehus och drev är tillåtet att använda från nyare maskiner. Övrigt uppräknade delar under varje enskild klass får användas från modernare maskiner. Fri ombyggnad av chassie inom årtalsbegränsningarna.

§1.5 Chassiets årsmodell skall kunna styrkas enligt följande: Registreringspapper som stämmer med chassienummer. Vid avsaknad av chassienummer gäller registreringspapper. Vid avsaknad av registreringspapper gäller chassienummer. Vid avsaknad av Registreringspapper samt chassienummer vid ex.v clonebyggen osv skall chassiet matcha årtalsbegränsningen. Att endast slipa ett chassienummer är inte tillåtet och kommer beivras.

§1.6 I samtliga klasser utom Ungdom, Lilla och Stora Standard är tändning fritt att byta till eftermarknadsprodukter.

§1.7 I samtliga klasser är det tillåtet att förändra transmissionens utväxlingsförhållande.

§1.8 I samtliga klasser utom Racer & Dam Racer är framvagn otillåtet.

§1.9 I samtliga klasser utom Racer & Dam Racer är allt annat än aluminium/stålskidor otillåtet.

§1.10 I samtliga klasser där fria modifieringar tillåts gäller att delar av skoterrelaterad härkomst skall användas förutom Enstånk Mod där cylindrar tillåts komma från MC men dessa skall också hålla sig inom årtalsbegränsningarna för klassen.

§1.11 I samtliga klasser uppmanas man att försöka hålla ett genomgående veteranstuk på maskinerna.

§1.12 I samtliga klasser skall var och en som enskild individ ha som högsta prioritering att deltagande sker för att det är roligt och säkerhet sätts alltid i första rummet.

1.13 I samtliga klasser gäller att man ska vara inne på det år man fyller 16år undantaget Lilla Standard & Ungdom. Infaller en tävling i december anses den tillhöra de nya året.

§2 Tilläggsregler (TR) Burkarcupen

§2.1 Allmänt:

Maskinkontrollanter: Roger Dehlin - Jonny Holmgren - Mikael Larsson - Anders Hedman.

Förarråd: Inte fastställt ännu men samtliga maskinkontrollanter kan tolka reglementet även vid utesluten närvaro av förarrådet. Endast ytterst tveksamma eller allvarliga fall lyfts upp centralt till Retroevent för vidare diskussion. Vid utesluten närvaro av såväl maskinkontrollanter som förarråd avgör tävlingsledaren.
Vid förfrågan skall samtliga förare vara dessa tillmötesgående vid eventuell kontroll. Dessa besitter full tolkningsrätt av reglementet. Respektera beslut och åtgärda eventuella brister enligt utfall.

§2.2 Specifika TR kan komma att gälla för enskilda tävlingar gällande arrangörens förutsättningar och tävlingsgren.

§2.3 Besiktning: Besiktning av fordon skall ske på varje tävling. Varje arrangör skall utföra besiktning enligt checklista.
Checklista besiktning: Bromsar, nödstopp, variatorskydd, skidor, vassa kanter, matta, personlig utrustning (Hjälm, glasögon, ryggskydd).

§2.4 Reglerna skall tolkas enligt följande: Det som inte står uppräknat är förbjudet, "FÖRARRÅDET" besitter den yttersta beslutsrätten om tolkningstvist uppkommer.

§2.5 Vid överträdelse eller misstanke om reglementsbrott: Förarrådet har befogenhet att när som helst begära kontroll av maskin. Föraren/ägaren skall då på begäran vara beredd att själv lyfta en cylinder för kontroll. Förarrådet ansvarar inte för montering eller material så som packningar etc oavsett utgång av kontroll.

§2.6 Beivrande av regelbrott: Om förarrådet finner maskinen, enligt förarrådets tolkning av regelverket, falla utanför ramen kommer maskinen att förbjudas fortsatt deltagande gällande tävling eller ges startförbud till kommande tävling beroende av överträdelsens art. Placering/poäng från gällande tävling nollas om utfallet blir förbud av fortsatt deltagande. Har deltagaren kommit till en final kommer ny deltagare flyttas upp till dennes finalplats. Deltagaren kan inte beivras för föregående tävlingar då endast misstanke utan belägg kan åläggas. Maskinen är välkommen med dess förare nästkommande tävling om förarrådets krav om ändring uppfyllts. Deltagaren kan därmed fortsätta sitt deltagande i cupen.

§2.7 Protest: Protester tas upp med tävlingsledaren för diskussion. Se till att det är en väl befogad protest och tävlingsledaren har rätt att åberopa att handläggning av protesten skall senareläggas. Vid tolkning av reglementet så kan arrangören eller protesten vända sig till förarrådet.

§2.8 Bryta tävling: Retroevent, arrangören, eller av arrangören tillsatt domare, kan när som helst under tävlingens gång avbryta tävlingen om inte säkerheten går i första hand. Arrangören är inte återbetalningsskyldig av startavgifter. Tävlingen kommer att strykas ur cupen och eventuella placeringar, om det är i slutskedet, från specifik tävling stryks.

§3 Maskin & Säkerhet:

§3.1 Startnummer: Två nummer skall vara placerade utmed varsin sida på skoterns framdel. Ska följa en standard. minst 15cm hög, fyllda siffror, väl brytande siffror mot bakgrund gällande färg (ex. svart mot vit eller vit mot svart). Du måste ha en/två för klassen specifika bokstäver i ditt startnummer. Tex LS24 för nummer 24 i Lilla Standard. RC för racing och RR för Racer. Osv. Detta blir uppenbart när du anmäler dig och du kan inte göra fel.

§3.2 Utrustning: Alla förare skall använda ryggskydd, rejäla skor, handskar och godkänd hjälm (Ej ridhjälm eller annan typ av ej motorrelaterad hjälm). Retrohjälmar är dock fortsatt godkänt. Skyddsglasögon och visir skall vara av splitterfri modell.

§3.3 Varmkörning: Vid varmkörning skall varmkörningspall med täckande skydd för mattan användas, absolut förbjudet att lyfta upp skotern och varva ur den. Vid varmkörning skall en hand på bromsen hållas och nödstopp vara kopplad.

§3.4 Depåhastighet: I depån gäller gångfart. Överträdelse kan beivras. Upprepad överträdelse kan innebära poängavdrag.

§3.5 Kortslutning: Skotern skall vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen skall utlösa åt alla håll samt vara väl kopplad till förare med utlösande lina. Nödstoppslina skall vara kopplad vid alla tillfällen maskinen är igång i anslutning till tävlingsområdet. Vid överträdelse kan föraren placeras sist i tävlingen eller gällande heat.

§3.6 Färdbroms: Minst en effektiv färdbroms skall finnas. Originalhandtag eller annat handtag får användas. Krav gällande årgångsindelning gäller inte bromsar då fri uppdatering tillåts.

§3.7 Stänkskydd: Skotern skall vara försedd med stänkskydd så dimensionerat att den kan fånga upp bråte som lossnar. Stänkskyddet skall vid obelastad maskin ej vara längre från marken än 100mm och vara av stabil konstruktion.

§3.8 Strålkastare: Strålkastare skall vara bortmonterade eller skyddstejpade så vid eventuell skada inte glasbitar lämnar maskinen.

§3.9 Variatorskydd: Skotern skall vara utrustad med tillfredsställande variator och remskydd samt vara väl fastsatta. Original räcker som tillfredsställande.

§3.10 Bakre varningsljus: Skoter skall vara utrustad med ett varningsljus visande rött sken. Endast vid dragrace får skotern sakna bakljus.

§3.11 Styrskidor: Styrskidor skall i framkant inte vara spetsiga. Tillfredställande upphöjd avrundning krävs.

§3.12 Luftkylningshål: Luftkylningshål med en större area än 50cm² skall täckas av galler eller liknande material med en hållbarhet motsvarande huven i övrigt.

§3.13 Chassie: Inga vassa kanter får förekomma som kan skada dig själv eller annan förare.

§3.14 Dubbklass: Förare i dubbklass vid körning på Isovalbana skall klassens alla deltagare bära hjälm med heltäckande visir eller facemask. Skydd skall också bestå av ett hårt täckande skydd över bröst och rygg för att förhindra kross skador och kroppspunktering. Ett helkroppsskydd för typ motocrosstyp är helt ok att använda.
Om dubbmatta används skall stänklapp vara försedd med säkerhetsvajer och stänklappen skall nå hela vägen ner till marken vid obelastat läge.

§4 Tävlingsgenomförande:

§4.1 Samtliga tävlingar genomförs enligt arrangörens beskrivning.

§4.2 Dragrace körs enligt dragracingens upplägg med kvalkörningar och finalstege. Antingen Pro eller Sportsmanstege.

§4.3 Samtliga övriga tävlingsformer körs i heatform med heatpoäng där de 12 bästa i varje klass går vidare till A, B & C-final. Antal startande efter rådande förhållanden. Tidtagning kan förekomma som särskiljning vid lika poäng.

§4.4 Burkarcupens startavgifter: 150kr varav 50kr tillfaller Retroevent för samordnande av Burkarcupen centralt. 100kr går oavkortat till arrangören.

§4.5 Licens: Alla förare skall ha tecknad förarlicens/försäkring hos SMS Svenska Motorsportsalliansen vilken då gäller för alla tävlingar som är sanktionerade av SMA. Inkl bil/mc tävlingar. Gäller från de datum den tecknas och ett år framåt. Engångslicenser kommer också att kunna erbjudas på plats för respektive tävling á 200kr. Helårslicens kostar 700kr.

§4.6 Anmälan: Anmälan skall göras inom utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall startavgift och ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat senast två timmar, om inte annat anges, innan utsatt tid för tävlingsstart. Anmälan skall ske inför varje enskild tävling.

§4.7 Förare/klasser: En förare som önskar delta i fler än en klass skall då använda sig av fler skotrar. Man anmäler sig då som en ny förare i en ny klass med en ny skoter. Man delar heller inte skoter och kör i olika klasser med en och samma maskin. Varje förare har alltså minst en skoter var och per klass. För att kunna behålla poängen i cupen måste en och samma skoter användas hela cupen, dessutom såklart köras av samma förare. En exakt likadan skoter räknas alltså som en annan skoter. Detta för att inte den med mer ekonomiska möjligheter skall fördelaktigt kunna ha flera maskiner optimerad för de olika tävlingarna. Poängen följer alltså både skoter och förare tillsammans. Undantag gäller för tjejerna som har möjlighet att dela skoter med herrarna. Allt för att göra de lättare att få med tjejer i cupen.

§4.8 Start: Vid samtliga starter används flagga eller startljus. Innan start skall starter påkalla förarnas uppmärksamhet med att peka på dessa för att få bekräftelse. När startern har pekat på första föraren i gällande heat är startproceduren igång och man kan således dömas för tjuvstart om man hoppar fram. Variatorryck räknas inte som tjuvstart. Starter eller tjuvstartdomare avgör varje enskilt fall.

§4.9 Tjuvstart: Alla tävlingar skall hålla samma regler för tjuvstart förutom dragrace. Vid samtliga tävlingar skall praxis att lägga sig sist vid tjuvstart för att sedan ta upp kampen göra att man likviderat sin tjuvstart. Vid dragrace innebär tjuvstart automatisk diskning i gällande heat under eliminering. Vid kvalkörning på dragrace räknas tiden ändå.

§4.10 Målgång: Då föraren är ett med sin skoter när han lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Om du så bryter mållinjen med skotern på ryggen så kommer du tilldelas målgång när skotern bryter mållinjen förutsatt att du är på/under/vid skotern som en enhet.
Hela skotern måste således inte vara över mållinjen utan det räcker att ekipaget bryter mållinjen