Venjan Watercross


Tävlingsinfo
Datum 2016-07-17
Plats Venjan
Tävlingsform Watercross
Bantyp Crossbana med hopp
Tävlingsupplägg 3 Kvalheat. 3/heat. A, B & C-Final
Anmälda 11 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan
Arrangör
Arrangör Venjan Watercross
Kontaktperson Raimon Nygren (073-8307554)
Förbund SMA
Tider
Anmälan 09.00-10.00
Besiktning 09.00-10.30
Förarmöte 10.30 på Starten
Första start 11.00
Avgifter
Startavgift 200kr
Engångslicens 200 SEK. http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registrations/add/15
Övrig information

Möjlighet till träning Lördag 16 Juli 16.00-18.00

(Max 21 startande)

Chassi: Chassi till en skotermodell. Modifiering är tillåtet. MEN får inte modifieras för bättre flytkraft eller bättre bärande / skärade egenskaper i vatten liknande en båt.
En skoter som stannar på vattnet SKALL sjunka.
Besiktningspersonalen beslutar om modifieringen av chassi är godkänd.

Drivmatta: Valfri. Får ej modifieras.

Skidor: Valfri snöskoter skida för snö. Inga styrstål eller liknande vassa föremål.

Variatorer: Valfri.

Motor: Fritt Block och vevaxel skall vara från en snöskoter.
Trimning Fritt.

Personlig utrustning:

Hjälm: Godkänd Skall användas. Flourescerande

Flyväst: Godkänd för vattensport och klara förarens vikt. Skall användas.

Skor: Av motorcross typ eller snowboardskor Skall användas.

Ryggskydd: Godkänt skall användas.
Kniv: Dykarkniv

 

Bana:

Gul boj = Vänstersväng

Röd boj = Högersväng

Vit boj = Alternativ

Hopp ej obligatoriskt.

Säkerhet & Miljö:
Huv och buk skall vara helt. Stora hål i huv och buk ska täckas med samma hållfasthet som huv alt. buk i övrigt. Skarpa kanter skall skyddas / täckas.
Bränsletank: Måste vara sluten och försedd med backventil. Miljömatta minst 80x120cm skall användas.

Chassi: Skall vara helt. Skarpa kanter/skador skall skyddas/täckas väl.
Nödstopp: Skall finnas som bryter tändning då föraren lämnar skotern.
Stänkskydd: Skall finnas som hindrar vatten att spruta på medtävlande.

Varmkörning: Med nödstoppslina fäst till föraren, pallbock skall användas

Bärgningslina: Skall vara så pass grov att den håller. 15m (Inte ”blåsnöre”)

Varningsljus: Ska finnas på skotern under körning som fungera upp till 10m djup

Flöte: Självutlösande boj om skotern sjunker.

Dykaravgift: 500:-

Övrigt:

Watercrossen sker under Venjans sockenvecka som det går att läsa om på venjan.se

Tävlingsledare: Rasmus Andersson  070 373 89 69