Raceinfo används endast för Sekretariat & Resultat

Viktigt att ni har samma startnummer i anmälan för Raceinfo & Svemo TA så kontrollera att inte numret är upptaget.

Alla förare måste anmäla sig i både Svemo TA och Raceinfo

All info finns i respektive TR i Svemo TA.