Klasser / reglemente


RACE OF SNOW MK

Reglemente Snöskoter Dragracing Backe 2019

 

 1 GENERELLT

 • 1.1 Dragracing Backe

Är en internationellt öppen tävling i snöskoter Backe.

 • 1.2 ARRANGÖR

Kan arrangeras av klubbar, företag och organisationer som främjar snöskotersporten.

 • 1.3 LICENS

För deltagande krävs förarlicens.
Utfärdad av SVEMO alternativt SMA (Svenska Motorsport Alliansen) Kontrollera vad som gäller på respektive tävling.


För SVEMO gäller detta:
Skapa profil i SVEMO TA

För SMA gäller detta:
Helårs licens kostar 700 SEK Gör test och registrera dig för licens på denna länk.
http://smalic.se/forarlic/forarlicensmctest.html
Engångslicens kostar 250 SEK. Använd ett betalkort, ex,vis VISA och betala licensen här:
http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registratio…/add/15

 • 1.4 STARTNUMMER och ANMÄLAN

Startnummer väljer man vid anmälan.
Anmälan sker på www.raceinfo.se.
Anmälningsavgiften är 300 SEK. Se respektive tävling.
Anmälningsavgiften betalas vid anmälan på tävlingsdagen med uppvisande av gällande licens. 

 

 • 1.5 KLASSER.

 • 1.5.1 STOCK

Maskinen skall vara standard ur kartong, ingen kubikbegränsning.
Skidor, styre, dyna, kåpor, matta, dämpare, variatorer och utväxling får bytas / justeras.
Allt annat ska anses som otillåtet. Dubb är ej tillåtet. Överladdning / turbo är ej tillåtet.

 • 1.5.2 RACER

MAX 1050 cc. Fri trimmning och konstruktion. Överladdning, lustgas och Dubb är inte tillåtet.

 • 1.5.3 UNLIMITED

Fri kubik, trimning och konstruktion. Blyfritt bränsle. Dubb är inte tillåtet.

 • 1.5.4 DAM

Lika som racer klassen


2. TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

 • 2.1 BANA

Bana skall vara så rak som möjligt, utifrån backens beskaffenhet. Banlängd max 500 m. Minst 8 meter bred.
Bana ska läggas så att publiken ser hela bansträckningen.
Banan kan innehålla hopp, MEN hopp får inte byggas i banan. Man skall följa backens naturliga struktur.
Banan skall markeras väl.

 • 2.2 ANTAL STARTANDE.

MAX Fyra (4) startande i varje heat.

 • 2.3 ANTAL KVALOMGÅNGAR I VARJE TÄVLING.

Tre (3) Kvalomgångar

 • 2.4 POÄNG.

Arrangören använder samma resultat program som finns kopplat till Raceinfo.s tävlingar.

 • 2.5 FINALER.

Varje tävling skall avslutas med C-, B- och A-final. Vinnaren i C-final går till B-final och vinnaren går till A-final. Topp tre efter kvalen går direkt till A-final. 4,5,6 plats går till B-Final 7,8,9,10 plats går till C-final.

 • 2.6 SÄRSKILJNING.

Först är det kvalpoängen, Sen bästa placering, Sen sista heat. Om det mot förmodan fortfarande är jämt efter det så lottas det.
Särkörning tillämpas ENDAST om placeringen gäller C-final eller inte. Särkörning tillämpas INTE för placering i B-Final eller A-final.

 • 2.7 DEPÅOMRÅDE

Maskindepå område skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meters yta. 
Depån bör vara öppen för publik under paus. 
Varje förare får entré till 2 stycken mekaniker som gäller för fri passage till maskindepå.

 • 2.8 STARTOMRÅDE

Startområde skall ha snöbädd. Startområdets bredd skall vara 8-16 meter.
Detta skall vara VÄL avspärrat för publik. 
Upline skall vara i direkt anslutning till startområdet.
Skylt med heatnr skall finnas vid upline väl synlig från maskindepå.

 • 2.9 STARTANORDNING

Lampa eller flaggstart skall användas.

 • 2.10 TJUVSTART

Vid tjuvstart gäller omstart.
Förare som tilldöms tjuvstarten skall starta med maskinen avstängd. Ståendes bakom maskinen med nödstoppen i handen.
När starten åter går får föraren starta maskinen och delta i heatet.

 • 2.11 BESIKTNING

Besiktning av maskinen skall alltid genomföras innan tävling. Där man kontrollerar säkerhetsdetaljer. Som Variatorskydd, Nödstopp, Broms, Hål i buk/huv.
Besiktning av personlig utrustning som ryggskydd, hjälm, skor och anpassad klädsel, SAMT nödstopp lina och baklyse skall göras i upline inför varje heat.
LJUDMÄTNING kan förekomma på 1/3 av startfältet.
114dB är max ljudnivå vid full gas på pallbock.

 • 2.12 SJUKVÅRD

Akut sjuksköterska med god erfarenhet från ambulans eller akutmottagning ska finnas på området. Sjukvårdsväska, bår och räddningspulka ska finnas. 

 • 2.13 SPORTSLIGT UPPTRÄDANDE

Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna.
Bestraffning: Uteslutning ur heat. 0 poäng. 
Vid grov förseelse. Uteslutning ur tävling och startförbud i BackCupen resten av säsongen.
Detta beslut fattas av tävlingsledningen.
Förbjudet med gester eller uttalanden som kan anses vara olämpligt/osportsligt uppträdande.
Bestraffning: Uteslutning ur tävling och rapport till SMA för ev annan bestraffning som penningböter, återkallelse av licens, startförbud.

 

3. PERSONLIG UTRUSTNING 

 • 3.1 RYGGSKYDD OCH BRÖSTSKYDD

Ryggskydd och bröstskydd SKALL användas och ska vara godkänd med CE märkning.

 • 3.2 SKOR

Skall vara av kraftigare typ. Motorcross stövel, snowboard sko eller liknande.

 • 3.3 HJÄLM

Skall vara CE godkänd och med hakskydd. Foliering är tillåtet.

 • 3.4 GOOGLES

Skyddsglasögon skall användas under tävling.

 
4. SÄKERHET

 • 4.1 BRANDSLÄCKARE

Brandsläckare skall finnas i varje racebuss som står i depån.
Skall även finnas i mitten av depån och vid starten.

 • 4.2 PALLBOCK

ALL körning med roterande drivmatta, skall ske på pallbock i Depå och på startplatta.
Dra ur mattan, där man lyfter maskinen och håller upp den för hand, SKALL medföra uteslutning ur tävlingen.
Då detta medför mycket stor risk att byxben och skor fastnar i roterande matta. Samt att om mattan går av. Så kan mattan kapar benen på personen som håller upp skotern. MED MYCKET trasiga ben som följd och många månaders sjukskrivning.

 
5 MASKIN SÄKERHETS UTRUSTNING.

 • 5.1 BAKLYSE

Baklyse skall fungera.

 • 5.2 BROMS

Effektiv färdbroms skall finnas.

 • 5.3 VARIATORSKYDD

Variatorskydd skall finnas och vara tillfredställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredställande.

 • 5.4 HÅL OCH KANTER I BUK/HUV

Vassa kanter och större hål skall skyddas eller täckas för att undvika skärskador på förare. 
Hål i färdriktningen som är så stora att man kan få in en hand skall täckas med material av samma hållfasthet som materialet runt hålet.

 • 5.5 STÄNKSKYDD

Stänkskydd skall användas på maskinen. Original stänkskydd bör/kan användas.

 • 5.6 PALLBOCK

En pallbock skall Alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida. En hand på bromsen skall alltid finnas. Nödstoppen skall vara kopplad.

 • 5.7 NÖDSTOPP

  En fungerande nödstopp skall vara monterad på maskinen. Lina till nödstoppen skall fästas på ett betryggande sätt i föraren då maskinen är igång.

 

6 MILJÖARBETE

 • 6.1 ORDNING I DEPÅ

Samtliga förare SKALL hålla god ordning i depå tält och runt omkring.

 • 6.2 MILJÖMATTA

Miljömatta skall alltid användas under maskin i maskindepån. Skall vara absorberande.

 • 6.3 SOPKÄRL

Sopkärl skall finnas utställda i depå.

 

 7 POÄNGBERÄKNING

 • 7.1 Heatpoäng

Heatpoäng räknas enligt följande: 6,4,3,2,1 (vi kan lägga in ytterligare en förare i speciella fall)