Klasser / reglemente


RACE OF SNOW MK

Reglemente Snöskoter Junior BackCupen 2019

 

 1 GENERELLT

 • 1.1Junior BackCupen

Junior BackCupen är en internationellt öppen tävling i snöskoter Backe.

 • 1.2 ARRANGÖR

Junior BackCupen arrangeras av klubbar, företag och organisationer som främjar snöskotersporten.

 • 1.3 LICENS

För deltagande i Junior BackCupen krävs förarlicens.
Beroende på vilket förbund arrangören väljer att använda så ser det ut enligt följande:

SVEMO. Inloggning på SVEMO TA för att erhålla licens och göra anmälan till tävlingar.

SMA (Svenska Motorsport Alliansen):
gå in på http://smalic.se/forarlic/forarlicensmctest.html Gör test och registrera dig för licens.
Helårs licens kostar 400 SEK för ungdom 0 - 17 år.
Engångslicens kostar 250 SEK. Använd ett betalkort, ex,vis VISA och betala licensen här:
http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registratio…/add/15

 • 1.4 STARTNUMMER och ANMÄLAN

Startnummer väljer man vid anmälan i SVEMO TA om tävlingen körs i SVEMO regi.

Startnr väljer man vid anmälan på www.raceinfo.se i SMA regi.
Anmälningsavgiften i kvaltävlingarna. Är oftast 300 SEK. Se respektive tävling.
Anmälningsavgiften betalas vid anmälan på tävlingsdagen med uppvisande av gällande SMA licens. Köp licensen i lugn o ro hemma vid datorn. Eller på väg till tävlingen via nätet.

 • 1.5 KLASSER.

 • 1.5.1 120 cc

Fri modifiering av motor. MAX 120 cc. Maskinen skall uppfylla nedan säkerhetskrav

 • 1.5.2 200 cc

Fri modifiering av motor. MAX 200 cc. Maskinen skall uppfylla nedan säkerhetskrav

 • 1.5.3 Fläkt

Max 600 cc med fläktkyld motor.
Maskinen skall vara original från kartong.
Justering av variatorer, bränsle och drevning tillåtet.
Styre, dyna, dämpare och matta får bytas.

OBS: Starttillstånd krävs för förare i denna klass. Starttillstånd får man vid träningsläger som anordnas av ROS MK.
Förare som kör Ungdomsklasser i SVEMO regi har starttillstånd utan uppkörning.

2. TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

 • 2.1 BANA

Bana kan ha både höger och vänsterkurvor.
Banlängd 100 - 200 m för 120 och 200 cc.
Banlängd fläktklassen max 700 m
Minst 8 meter bred.
Bana bör läggas så att publiken ser hela bansträckningen.
Banan kan innehålla hopp, MEN hopp får inte byggas i banan. Man skall följa backens naturliga struktur.
Banan skall markeras väl. Så att det inte råder några tvivel om var kurvors innerspår är. Använd gärna band 10 meter före kurvan, på innerspår.

 • 2.2 ANTAL STARTANDE.

MAX 6 startande i varje heat.

 • 2.3 ANTAL KVALOMGÅNGAR I VARJE TÄVLING.

Tre (3) Kvalomgångar

 • 2.4 POÄNG.

Arrangören använder samma resultat program i samtliga tävlingar. Poäng samlas i kvalheat samt totalplacering i tävlingen. Dessa poäng används för totalsegern i BackCupen. Där endast tre tävlingar får räknas.

 • 2.5 FINALER.

Varje tävling skall avslutas med C-, B- och A-final. Vinnaren i C-final går till B-final och vinnaren går till A-final. Topp tre efter kvalen går direkt till A-final. 4,5,6 plats går till B-Final resterande går till C-final. 

 • 2.6 SÄRSKILJNING.

Först är det kvalpoängen, Sen bästa placering, Sen sista heat. Om det mot förmodan fortfarande är jämt efter det så lottas det.
Särkörning tillämpas ENDAST om placeringen gäller C-final eller inte. Särkörning tillämpas INTE för placering i B-Final eller A-final.
Särskiljning för total segern i BackCupen räknar man mest poäng, bästa placering, bästa poäng i finalen, Därefter näst sista tävlingen osv. INTE förarens sista och näst sista tävling.

 • 2.7 DEPÅOMRÅDE

Maskindepå område skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meters yta. 
Depån bör vara öppen för publik under paus. 
Varje förare får entré till 2 stycken mekaniker som gäller för fri passage till maskindepå.

 • 2.8 STARTOMRÅDE

Startområde skall ha snöbädd. Startområdets bredd skall vara 8-16 meter.
Detta skall vara VÄL avspärrat för publik. 
Upline skall vara i direkt anslutning till startområdet.
Skylt med heatnr skall finnas vid upline väl synlig från maskindepå.

 • 2.9 STARTANORDNING

Lampa eller flaggstart skall användas.

 • 2.10 TJUVSTART

Vid tjuvstart gäller omstart.

 • 2.11 BESIKTNING

Besiktning av maskinen skall alltid genomföras innan tävling. Där man kontrollerar säkerhetsdetaljer. Som Variatorskydd, Nödstopp, Broms, Hål i buk/huv.
Besiktning av personlig utrustning som ryggskydd, hjälm, skor och anpassad klädsel, SAMT nödstopp lina och baklyse skall göras i upline inför varje heat.
LJUDMÄTNING kan förekomma på 1/3 av startfältet.
114dB är max ljudnivå vid full gas på pallbock.

 • 2.12 SJUKVÅRD

Akut sjuksköterska med god erfarenhet från ambulans eller akutmottagning ska finnas på området. Sjukvårdsväska, bår och räddningspulka ska finnas.
 

 • 2.13 SPORTSLIGT UPPTRÄDANDE 
  Denna regel gäller mest för föräldrar och målsmän som följer med den tävlande föraren.

Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna.
Bestraffning: Uteslutning ur heat. 0 poäng. 
Vid grov förseelse. Uteslutning ur tävling och startförbud i BackCupen resten av säsongen.
Detta beslut fattas av tävlingsledningen.
Förbjudet med gester eller uttalanden som kan anses vara olämpligt/osportsligt uppträdande.
Bestraffning: Uteslutning ur tävling och rapport till SMA för ev annan bestraffning som penningböter, återkallelse av licens, startförbud.

 
3. PERSONLIG UTRUSTNING

 

 • 3.1 RYGGSKYDD OCH BRÖSTSKYDD

Ryggskydd och bröstskydd bör användas och ska vara godkänd med CE märkning.

 • 3.2 SKOR

Skall vara av kraftigare typ. Motorcross stövel, snowboard sko eller liknande.

 • 3.3 HJÄLM

Skall vara CE godkänd och med hakskydd. Foliering är tillåtet.

 • 3.4 GOOGLES

Skyddsglasögon skall användas under tävling.

 
4. SÄKERHET

 • 4.1 BRANDSLÄCKARE

Brandsläckare skall finnas i varje racebuss som står i depån.
Skall även finnas i mitten av depån och vid starten.

5 MASKIN SÄKERHETS UTRUSTNING.

 • 5.1 BAKLYSE

Baklyse skall fungera.

 • 5.2 BROMS

Effektiv färdbroms skall finnas.

 • 5.3 VARIATORSKYDD

Variatorskydd skall finnas och vara tillfredställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredställande.

 • 5.4 HÅL OCH KANTER I BUK/HUV

Vassa kanter och större hål skall skyddas eller täckas för att undvika skärskador på förare. 
Hål i färdriktningen som är så stora att man kan få in en hand skall täckas med material av samma hållfasthet som materialet runt hålet.

 • 5.5 STÄNKSKYDD

Stänkskydd skall användas på maskinen. Original stänkskydd bör användas.

 • 5.6 NÖDSTOPP
  En fungerande nödstopp skall vara monterad på maskinen. Lina till nödstoppen skall fästas på ett betryggande sätt i föraren då maskinen är igång.

 

6 MILJÖARBETE

 • 6.1 ORDNING I DEPÅ

Samtliga förare SKALL hålla god ordning i depå tält och runt omkring.

 • 6.2 MILJÖMATTA

Miljömatta skall alltid användas under maskin i maskindepån. Skall vara absorberande.

 • 6.3 SOPKÄRL

Sopkärl skall finnas utställda i depå.

 

 7 POÄNGBERÄKNING

 • 7.1 Heatpoäng

Heatpoäng räknas enligt följande: 6,4,3,2,1 (vi kan lägga in ytterligare en förare i speciella fall)