Gargnäs


Tävlingsinfo
Datum 2019-02-03
Tävlingsform Isoval
Anmälda 25 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan
Arrangör
Arrangör SnoPro Scandinavia
Kontaktperson Robin Lindberg (0702168930)
Förbund SMA
Tider
Besiktning 9:00-10:00
Förarmöte 10:15
Första start Så snabbt som möjligt efter förarmötet
Avgifter
Startavgift 250
Engångslicens 250
Övrig information

Test and tune Saturday 2/2
Race Sunday 3/2