Boden


Tävlingsinfo
Datum 2018-06-30
Plats Boden
Tävlingsform Watercross
Bantyp Crossbana med hopp
Tävlingsupplägg Enligt reglemente
Anmälda 31 Anmälda för den här tävlingen
Anmälan Anmälan / Avanmälan
Arrangör
Arrangör Pite Watercross
Kontaktperson Jim Eriksson (070)
Förbund SMA
Tider
Anmälan 10:00 - 11:30
Besiktning 10:00 - 11:30
Förarmöte 12:00 Sedan träning
Första start 14.00
Avgifter
Startavgift 300kr/tävling
Engångslicens 250kr löses på SMA hemsida
Övrig information

Träning 17:00 i boden fredag för de som vill